Sukces  szkoły Jerzego Kurczewskiego

kurczakiZespół  wokalny „AKRYWIMA”  pod  dyr.  Doroty Wojnowskiego zdobył Grand Prix i nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego w Rumii.
Festiwal odbywa się corocznie w październiku w Rumi w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych salezjanów św. Jana Bosko. Inspiracją do zorganizowania Festiwalu była postać, pracującego przez 26 lat w Rumi, wybitnego muzyka i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego.
W ramach Festiwalu przeprowadzane są trzy konkursy:

 • Konkurs muzyki organowej – dla młodych organistów do 27 roku życia
 • Konkurs zespołów chóralnych – w trzech kategoriach oceniania
 • Konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim

Festiwal daje możliwość porównania dorobku artystycznego chórów i organistów, jest płaszczyzną wymiany doświadczeń między uczestnikami w zakresie prezentowanych utworów, szczególnie ich interpretacji, jak również poprzez założenia regulaminowe, jest skutecznym promotorem muzyki kompozytorów polskich, co ma szczególne znaczenie w przypadku wykonawców zagranicznych.
Doświadczenia z poprzednich edycji Festiwalu, wskazują jednoznacznie na charakter promocyjny imprezy, również w stosunku do występujących zespołów chóralnych oraz młodych organistów, dla których laury rumskiego Festiwalu, stały się przepustką do zaistnienia  w szeroko rozumianym świecie muzycznym.
W dotychczasowych 20 edycjach Festiwalu wzięło udział:

 • 567 zespołów chóralnych z Polski, Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Szwecji
 • 310 organistów z Polski, Białorusi, Niemiec, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Rosji i Szwecji
 • 35 orkiestr dętych z Polski

Ponadto organizatorzy Festiwalu ogłosili i przeprowadzili pod Patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i Inspektora Salezjańskiej Prowincji w Pile, cztery konkursy kompozytorskie:

 • „Pomorski siew św. Wojciecha” – z okazji 1000-lecia chrztu Gdańska i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha – w roku 1997
 • „Christus natus est nobis – Jubileusz 2000” – z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa – w roku 2000
 • „Maria Auxilium Christianorum” – na pieśń maryjną – z okazji 15-lecia Festiwalu – w roku 2003
 • „Mater Familiae” – na pieśń o matce – do 15 w roku 200
  Corocznie w ramach Festiwalu odbywa się seminarium dla dyrygentów na temat związany           z problemami wykonawczymi muzyki chóralnej oraz kurs mistrzowski dla młodych organistów, prowadzone przez wybitne autorytety muzyczne. Ważnym elementem Festiwalu są koncerty gościnne, odbywające się na zakończenie każdego konkursu w wykonaniu wybitnych artystów i zespołów profesjonalnych. Festiwal organizuje Stowarzyszenie „Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego”, Dyrektorem Artystycznym Festiwalu jest prof. Roman Perucki z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Współorganizatorami Festiwalu są:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Zgromadzenie Salezjanów św. Jana Bosko
 • Kuria Metropolitalna w Gdańsku
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miasta Rumi
 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Polska Filharmonia Bałtycka
 • Uczelnie Muzyczne w kraju i za granicą
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr