Stwórz Sagi poznańskie

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci w Poznaniu zaprasza poznańskie seniorki i seniorów do opisania niezwykłych historii na temat dawnych zwyczajów, które krążą w ich rodzinie od lat.

Sagi poznańskie

Dzięki archeologii potrafimy poznać dawne zwyczaje, przedmioty codziennego użytku czy myśl inżynieryjną. Nie da się jednak uchwycić zwykłych, ludzkich historii, tych opowiadanych nam przez dziadków z czasów ich młodości albo rodzinnych opowieści przekazywanych z ust do ust od pokoleń. Wiemy z własnego doświadczenia, że takie historie potrafią być niesamowite.

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci w Poznaniu zachęca poznańskie seniorki i seniorów do opowiedzenia właśnie takich historii.

Opowieści należy przesyłać na adres rezerwat@muzarp.poznan.pl z dopiskiem „Zgadzam się na publikację tekstu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci” (do połowy marca 2021 roku). Rezerwat Archeologiczny zastrzega sobie prawo do korekty przesłanych tekstów.

Teksty w ramach cyklu „Sagi poznańskie” będą publikowane w okresie zimowym co środę w mediach społecznościowych Rezerwatu.