Srebrna Pieczęć Miasta Poznania dla TMMP

poznańTowarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego – najstarsze w Poznaniu stowarzyszenie, skupiające miłośników miasta, zostało założone 14 grudnia 1922 r. Celem głównym TMMP jest szerzenie wiadomości o mieście Poznaniu, a także pomoc w kulturalnym jego rozwoju. Ambitny ów cel skupieni weń Miłośnicy Poznania realizują na różnych forach i na różne sposoby – poprzez m.in. organizowanie wykładów i odczytów popularyzujących dzieje Miasta, wspieranie wydawnictw o Nim, włączanie się w działania ochronne nad zabytkami, otaczanie opieką i pamięcią poznańskich nekropolii, współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego, współpracę z instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi. Bardzo ważną, szczególnie przez wzgląd na jej znaczenie pedagogiczne, jest działalność adresowana do dzieci i młodzieży. Działalność ta przybiera formy organizowania konkursów tematycznych oraz warsztatów i spotkań dla młodzieży, przybliżających historię i teraźniejszość Poznania.

pozna1Jubileusz 100-lecia powołania Towarzystwa stał się okazją do uhonorowania TNMP Srebrną Pieczęcią Miasta Poznania, którą z rąk z-cy Prezydenta Miasta Jędrzeja Solarskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza odebrał Prezes TNMP prof. Antoni Szczuciński, jednocześnie sprawujący funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Uroczystość poprzedziła koncert filharmoników poznańskich skierowany dla seniorów miasta.

Roman Szymański