Spotkanie seniorów w restauracji Oaza

Spotkania seniorów z władzami samorządowymi miasta w strzeszyńskiej Oazie przez cały okres III kadencji Miejskiej Rady Seniorów miały wyjątkowy charakter. Cyklicznie, raz w kwartale,, przedstawiciele DPS-ów i Klubów Seniora mieli możliwość nie tylko wspólnego biesiadowania, ale przede wszystkim wymiany poglądów, dyskusji oraz przedstawiania problemów związanych z życiem osób starszych. I nie mogło być inaczej 2 października. Ostatni raz w tej kadencji MRS, jak i władz Poznania, „Oaza” była świadkiem kolejnego wydarzenia.

 Poznań jest wiodącym miastem w kraju, w którym sprawy seniorów są traktowane w
sposób kompleksowy i systemowy. Nowatorskie programy senioralne, pakiety pomocowe i podejście władz miasta do problemów osób starszych, pozwalają na spojrzenie w przyszłość z dużym optymizmem – i jednocześnie z wiarą, że każdy senior znajdzie zrozumienie i wsparcie ze wszystkich stron. Spotkania w strzeszyńskiej Oazie są tylko małą cząstką działalności organizacji pozarządowych, ale jakże cenną dla każdego seniora. Wyjątkowa atmosfera, a także wspólna zabawa przynosi seniorom wiele miłych i niezapomnianych chwil, które są tak niezbędne dla wszystkich. Tym bardziej że dla wielu uczestników spotkań stanowiły miłą odskocznię od codzienności i jednocześnie umożliwiały spojrzenie na otaczający świat z innej perspektywy. Doskonała współpraca władz miasta z MRS owocowała także w formie spotkań z seniorami w Strzeszynku, będąc jednocześnie symbolicznym gestem docenienia obecności seniorów i seniorek w miejskiej społeczności oraz wyrazem wdzięczności dla tej grupy społecznej.

W okresie III kadencji MRS w Oazie gościła między innymi: prezydenta Miasta Jacka Jaśkowiaka, bp. Damiana Bryla, Magdalenę Pietrusiak-Adamską,  dr Annę Jakrzewską-Sawińską i wiele znaczących w mieście osób, dla których problemy seniorów nie są obojętne czy odsuwane na margines życia. We wszystkich spotkaniach uczestniczył z-ca Prezydenta Miasta Jędrzej Solarski, dla którego wszelkie sprawy związane z życiem w mieście osób w starszym wieku należą do priorytetowych. Każdorazowo zapewniony był, poza wyśmienitymi kulinariami przygotowanymi przez personel Oazy, również program artystyczny, który umilał wszystkie spotkania i wyzwalał wspólną zabawę. Spotkania miały różny charakter, zawsze inny, powiązany z sezonem, w którym się odbywały. I nie jest istotne czy były to spotkania z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, z okazji Dnia Seniora, czy wspólne grillowanie, to zawsze wśród uczestników znajdowały poklask i podziękowania. Jako przedstawiciel redakcji, biorący udział we wszystkich dotychczasowych spotkaniach, byłem nie tylko świadkiem wydarzeń, ale widziałem różne reakcje uczestników, począwszy od wspaniałych uniesień, wspólnego śpiewu czy  tryskania humorem, aż po łzy spływające po twarzach wielu seniorów, spowodowane towarzyszącą spotkaniom atmosferą, niejednokrotnie związaną z nostalgią i przywoływanymi wspomnieniami.

Kolejny raz okazało się, że tego typu spotkania są nie tylko potrzebne, ale i wnoszą wiele pozytywnej energii. Na ostatnim spotkaniu w tej kadencji nie obyło się oczywiście bez podziękowań i życzeń. Szczególne podziękowania skierowane były dla Prezydenta Jędrzeja Solarskiego, Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów Zdzisława Szkutnika i Aldony Anastazow – głównej moderatorki działań MRS w zakresie organizacji wszelkich przedsięwzięć w zakresie współpracy z seniorami.

Należy wyrazić nadzieję, że po wyborach do władz samorządowych kolejna ekipa członków MRS, a także nowi włodarze miasta nie zaprzestaną tego typu działalności i spotkania, które wrosły już w tradycję miasta, będą kontynuowane i nadal osoby w starszym wieku będą mogły liczyć na wszelką pomoc i uznanie…

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

DSC_9372 DSC_9363 DSC_9355 DSC_9351 DSC_9348 DSC_9332 DSC_9283 DSC_9252 DSC_9249 DSC_9246