Spotkanie opłatkowe Miejskiej Rady Seniorów

opłatekAdwent poprzedzający Święta Bożego Narodzenia, jest okazją do spotkań, składania życzeń i planowania przyszłości. I tak było na spotkaniu opłatkowym MRS zorganizowanym wspólnie z CIS i WZiSS, w którym uczestniczyli m.in. Jędrzej Solarki – Zastępca Prezydenta Miasta, Magdalena Pietrusiak- Adamska – dyr. Wydz. Zdrowia UM,  Małgorzata Woźniak – radna UM, Dorota Potejko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Wojciech Bauer – dyr. Centrum Inicjatyw Senioralnych, Włodzimierz Kałek –  dyr. MOPR, Krzysztof Sawiński – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” oraz członkowie MRS i zaproszeni goście.
Wspominano tegoroczne dokonania i dziękowano za zaangażowanie i pracę. Dzięki doskonałej współpracy z Urzędem Miasta, CIS, WZiSS – Miejska Rada Seniorów w Poznaniu jest obecnie spostrzegana, jako ważna instytucja integrująca całe środowisko osób starszych, a wszelkie inicjatywy, projekty i działania przynoszą korzyść dla społeczeństwa. Oczywiście nie obyło się bez składania życzeń, a niemal wszystkie dotyczyły realizacji szerokich planów na następny rok, które są ambitne i powinny przenieść dalszą poprawę życia seniorów w Poznaniu.

Czego i my życzymy…

Roman Szymański