Spotkania Seniorów…

Podczas pogrzebu jednego z chórzystów, biorący udział w ostatniej jego drodze, postanowili się spotkać, aby utrwalać zawarte przed laty przyjaźnie. I tak się stało. W dniu 17 stycznia br. spotkali się przy kawie absolwenci Poznańskiej Szkoły Chóralnej oraz Chóru prof. Jerzego Kurczewskiego.

Szkoła powołana przez Jerzego Kurczewskiego w 1957 r. – jedyna placówka tego typu w Polsce – w dalszym ciągu ma się dobrze i co roku opuszcza ją wielu utalentowanych absolwentów. Przez cały okres ponad sześćdziesięciu lat jej istnienia jej mury opuścili nie tylko muzycy, ale i osoby różnych profesji, które na stałe wpisały się w życie naszego miasta. I właśnie te osoby wzięły udział w spotkaniu. Nie obyło się oczywiście bez wspólnie wykonywanych pieśni, wspomnień, a także planów na przyszłość.

Spontanicznie zwołane spotkanie kolejny raz udowodniło, że niektóre środowiska seniorów potrafią się integrować, mimo upływu czasu, a zorganizowanie spotkań seniorów nie musi być organizowana przez organizacje czy koła, a wystarczy rzucone hasło „ musimy się spotkać” i do takich spotkań dochodzi. Niech będzie to dobrym przykładem dla seniorów…

 

Roman Szymański