Seniorzy w czasie pandemii – stanowiska MRS

konfaWczoraj Miejska Rada Seniorów w Poznaniu zaprosiła dziennikarzy na konferencję prasową on-line. Podczas konferencji, Antoni Szczuciński, Przewodniczący MRS przedstawił stanowiska Rady w sprawie sytuacji poznańskich seniorów związanej z pandemią COVID-19. Z danych wynika, że w okresie pandemii aż 1/3 seniorów przerwała leczenie w obawie przed zakażeniem koronawirusem, co niestety przełożyło się na wzrost liczby zgonów w Poznaniu o ponad 200 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Mimo że seniorzy coraz lepiej radzą sobie z nowymi technologiami, to niestety w tych trudnych miesiącach izolacji, wielu z nich może mówić o wykluczeniu cyfrowym. Spora grupa też w obawie o swoje zdrowie przestała uczęszczać na organizowane zajęcia. Na szczęście wiele klubów seniora stara się działać aktywnie, prowadząc bezpieczne zajęcia poza klubowymi murami na świeżym powietrzu i organizując spotkania on-line.
Poniżej pełna treść stanowisk.
Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów w sprawie opieki zdrowotnej nad seniorami w czasie pandemii

1. Zaniepokojeni, jak większość seniorów, zwiększającym się zasięgiem pandemii Covid 19 zwracamy się do Seniorek i Seniorów o szczególną rozwagę i ostrożność. W trudnej sytuacji wyraźniej widać odwagę, trud i profesjonalizm ludzi, którzy podjęli się walki z groźną chorobą. Przekazujemy wyrazy uznania lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, pracownikom Sanepidu i laboratoriów diagnostycznych oraz wszystkim opiekującym się seniorami i podejmującym działania dla ich dobra.
2. Sytuacja jest jednak niebezpieczna. Znacznie mniejsza niż w innych krajach liczba lekarzy i pielęgniarek powoduje ograniczenie dostępu do leczenia dla chorych na inne choroby. Jedna trzecia seniorów przerwała swoje leczenie albo ze względu na utrudniony kontakt ze specjalistami, albo z obawy przed zarażeniem się koronawirusem. Zwracamy się do organizatorów opieki zdrowotnej o ponowne przemyślenie odwołania planowych zabiegów medycznych.
3. Rozbudzone nadzieje seniorek i seniorów na skorzystanie z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie nie są spełniane ponieważ prawo seniorów pow. 75 roku życia do bezpłatnej szczepionki nie jest realizowane ze względu na jej brak w aptekach. Natomiast wysiłek samorządu miasta Poznania, który zdecydował się zakupić 7 tys. szczepionek (o 2 tys. więcej niż rok wcześniej) zderzył się ze znacznie większym zapotrzebowaniem, które przekroczyło organizacyjną zdolność projektu.
4. Pobyt w szpitalu w warunkach pandemii oznacza pełną izolację od rodziny. Dlatego przekaz informacji o stanie zdrowia pacjentów staje się szczególnie ważny, a z oczywistych powodów jest utrudniony. Zwracamy się do dyrekcji szpitali o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających szybką informację dla rodzin przez osoby kompetentne, które mogą odciążyć lekarzy i pielęgniarki.
Poznań, 22.10.2020

Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów w sprawie miejskich szczepień przeciw grypie

1. MRS z zadowoleniem przyjęła zwiększenie przez władze miasta liczby szczepionek przeznaczonych dla seniorów.
2. Nasze zaniepokojenie wzbudziło jednak niedostosowanie rozwiązań organizacyjnych do nowych okoliczności związanych z pandemią.
3. Wnosimy o powtórzenie miejskiego programu szczepień w ramach nowego budżetu miasta i zrealizowanie go w dwóch etapach: w styczniu 2021 dla 5 tys. osób i we wrześniu 2021 dla następnych 5 tys. seniorów.
4. Uwzględniając doświadczenia tegorocznego projektu oraz uwarunkowania epidemii proponujemy by jego ponowienie przeprowadzić tak, aby:
a/ połowa szczepionek była udostępniona poprzez wcześniejszą telefoniczną rejestrację na konkretną godzinę i do konkretnej poradni z wykorzystaniem jednego numeru telefonu Urzędu Miasta,
b/ a druga część była udostępniona poprzez rejestrację internetową na konkretną godzinę do konkretnej poradni na jeden adres internetowy.
Poznań, 22.10.2020

Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów w sprawie wspomagania edukacji cyfrowej seniorów

1. Konieczność zachowania dystansu społecznego związanego z pandemią Covid-19 uwypukliła znaczenie kontaktów międzyludzkich poprzez telefony i komputery. By w pełni wykorzystać możliwości techniczne Internetu potrzebne jest nie tylko elementarne rozeznanie. Jest to szczególnie ważne dla seniorów, zwłaszcza samotnych, by sprawnie porozumiewać się poprzez platformy internetowe typu Zoome lub Scape. Warto więc poszerzyć ofertę szkoleń cyfrowych dla seniorów proponowaną przez Centrum Inicjatyw Senioralnych i organizacje pozarządowe dofinansowane przez miasto o naukę korzystania z internetowych komunikatorów.
2. Miejska Rada Seniorów proponuje także wsparcie klubów seniora i organizacji działających na rzecz seniorów poprzez umożliwienie im bezpłatnego dostępu do dedykowanej dla nich platformy internetowej.
3. Podjęcie tych zadań nie może oznaczać wycofania się z najbardziej podstawowego uczenia obsługi telefonów i komputerów.
Poznań, 22.10.2020

Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów w sprawie „przymusu” pakietowych usług telefonicznych, internetowych i radiowo-telewizyjnych

1. Większość ofert od firm dostarczających sygnał internetowy, telefoniczny lub telewizyjny ma charakter pakietowy. Oferuje się seniorom usługę łączoną i przez to droższą. A przecież niektórzy chcą tylko sygnał telewizyjny, lub tylko internetowy.
2. Miejska Rada Seniorów występuje do Rzecznika Praw Konsumenta z protestem przeciwko takim monopolistycznym praktykom.
Poznań, 22.10.2020

Fot. Roman Szymański