Seniorzy potrzebują wygodnych i bezpiecznych mieszkań

ZKZL Biskupińska2Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu dołączył do działań realizowanych na rzecz seniorów i  przygotował dla nich specjalną ofertę. Swoim klientom, najemcom miejskich lokali zaproponował dostosowanie mieszkań do ich potrzeb. Od września ruszyć ma także program mieszkań dla seniorów. Władze miasta zwróciły również uwagę na  sporą  grupę osób, które w  wyniku zdarzeń losowych i ubóstwa zmuszone były zamieszkać na terenach ogródków działkowych.

Ponad 130 wniosków wpłynęło od poznańskich seniorów zainteresowanych udziałem w programie przystosowania mieszkań komunalnych do potrzeb osób starszych. Do wykorzystania jest w tym roku pół miliona złotych. Wartość grantu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Nie jest to dotacja pieniężna, która trafia do ręki seniorów. Ma ona formę prac remontowo-adaptacyjnych o określonej wartości. W przypadku pozytywnej opinii  komisji i przyznania grantu, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zleca wykonie prac.

Oferta kierowana jest do osób samotnych które ukończyły 65 rok życia i  par, w których jeden z partnerów ukończył 65 rok życia. To to jest warunek wstępny. Poza tym są jeszcze dwa inne warunki ubiegania się o dotację – spełnienie kryterium dochodowego oraz niezaleganie z opłatami czynszowymi.

Program ma na celu adaptację mieszkań do potrzeb ludzi w starszym wieku. – mówi Arkadiusz Stasica, prezes spółki ZKZL. – Mogą to być więc następujące prace takie jak wymiana wanny na kabinę prysznicową, zamontowanie sprzętu pomocniczego ułatwiającego poruszanie się i korzystanie ze sprzętów w łazience, czy zabezpieczenie posadzki powłoką antypoślizgową. W uzasadnionych przypadkach może to być jednak także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, czy montaż antywłamaniowych drzwi wejściowych lub renowacja zabytkowych drzwi. Katalog robót, które można sfinansować z grantu jest dość szeroki, w każdym jednak przypadku wykonane prace mają ułatwić życie seniorom. Program ma charakter pilotażowy. Nie wykluczamy, że będzie kontynuowany także w kolejnych latach.

Specjalne mieszkania dla seniorów

Od września tego roku planowane jest uruchomienie kolejnego programu dla seniorów. Ich beneficjentem będą osoby powyżej 70 roku życia, zarówno osoby samotne, jak i małżeństwa będące najemcami lokali komunalnych, także socjalnych. Tutaj także ważny jest brak zaległości czynszowych oraz odpowiedniej wysokości dochody.  Założeniem projektu jest podział mieszkań o powierzchni większej niż 80m2 na lokale z samodzielnymi węzłami sanitarnymi (aneksy kuchenne i łazienki) połączone wspólną przestrzenią do wykorzystania przez seniorów.  Spośród organizacji pozarządowych wybrany zostanie operator takiego mieszkania,  który zapewni sprzątanie powierzchni wspólnych i samych lokali w dyspozycji lokatorów, cotygodniowe zakupy oraz teleopiekę.

- Niewykluczone, że organizowane będą zajęcia usprawniające, na przykład treningi pamięci – informuje prezes Arkadiusz Stasica.

Brana jest także pod uwagę opcja rozszerzenia beneficjentów programu o osoby w wieku emerytalnym będące właścicielami mieszkań. Jeśli byliby oni zainteresowani przeprowadzką do jednego z miejskich lokali  przeznaczonych dla seniorów, ich mieszkanie mogłoby być włączone do projektu Miejskiego Biura Najmu. Biuro zobowiązało się do jego wynajmu, a dochód z najmu przekazywany byłby seniorowi.

Poznań wyciąga rękę do osób zamieszkujących na działkach

Miasto Poznań, jako jedne z pierwszych w kraju, podjęło także próbę rozwiązania problemu zamieszkiwania na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych osób, które znalazły się tam w wyniku przeróżnych zdarzeń losowych. Sprawa ta była tematem spotkania wiceprezydenta Poznania Tomasza Lewandowskiego z prezesem Okręgu ROD w Poznaniu dr Zdzisławem Śliwą i przedstawicielami działkowców.

Na terenach działek na stałe mieszka co najmniej kilkaset rodzin. Znaczącą ich grupę stanowią osoby starsze, których do takiego wyboru zmusiła skrajnie trudna sytuacja finansowa albo rodzinna. Wiceprezydent Tomasz Lewandowski zna takie przypadki osobiście, gdyż już wcześniej jako radny zajmujący się mieszkalnictwem spotykał się z wieloma z tych osób podczas dyżurów albo słyszał o nich od interweniujących w ich sprawach sąsiadów, znajomych, rodzin.

Pomóc w zminimalizowania tego zjawiska ma akcja informacyjna prowadzona na działkach a wskazująca możliwości zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Poznania. Przede wszystkim kwalifikują się do niej osoby, których miejscem zamieszkania jest Poznań, złożyły odpowiedni wniosek, spełniają kryterium dochodowe i uzyskały określoną w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania minimalną wymaganą liczbę punktów. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2018 roku w Biurze Spraw Lokalowych UMP przy ul. Matejki 50 w Poznaniu. Konieczne jest podanie wysokości dochodów (uzyskanych w 2017 roku). Dla lokatorów lokali socjalnych jest to obecnie 1250 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, a 1750 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.  W przypadku lokalu mieszkalnego 1750 zł – dla gospodarstwa wieloosobowego a 2250 zł dla jednoosobowego. Osobom stale przebywającym na terenie ROD od co najmniej 3 lat doliczane są 2 punkty. Fakt zamieszkiwania na działkach powinien być poświadczony przez Zarząd danego ogrodu bądź inny dokument.

 

 

 

logo ZKZL

 

 

 

 

 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57 , 60-770 Poznań

www.zkzlpoznan.pl

  tel. +48 61 869 48 00

  e-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

 

Materiał powstał przy współpracy z ZKZL.