Seniorze – nie jesteś sam!

Seniorze – nie jesteś sam. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie napawa optymizmem. Ilość osób zarażonych niestety zwiększa się z dnia na dzień, a skutki gospodarcze mogą być ogromne. Do tego dojdą powiązane z obecną sytuacją skutki społeczne, o których obecnie się nie wspomina, a mogą być tragiczne. To one dotkną osób najbiedniejszych, a w szczególności dużej grupy seniorów.

corona-4945389_640

W Poznaniu jest wiele ośrodków starających się w tych trudnych czasach pomagać osobom najbardziej zagrożonym całkowitym wykluczaniem społecznym. Jednym z nich jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferuje wsparcie specjalistyczne dostosowane do indywidualnych  potrzeb i zasobów oraz usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi. Organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również sprawami z zakresu potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeniami niepieniężnymi i pieniężnymi.

Większość osób starszych objętych pomocą ze strony MOPR, to osoby żyjące w trudnych warunkach, spowodowanych brakiem świadczeń emerytalno-rentowych lub niskimi świadczeniami, brakiem pomocy ze strony rodziny, albowiem większość z nich żyje w pełnej samotności, nie radzące sobie z problemami zdrowotnymi, trudnymi warunkami mieszkaniowymi, czy nie mogący znaleźć się psychicznie w obecnych realiach gospodarczych. Niestety nie wszyscy mogą zostać objęci pomocą MOPR-u z uwagi na kryteria kwalifikujące do opieki. Obecne kryteria uprawniające do przyznania pomocy są niestety niskie i wynoszą w przypadku osoby samotnej 701,- , a w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie 562,- /osobę. Dodatkowo obecnie MOPR zajmuje się osobami objętymi przymusową kwarantanną domową, w przypadku których nie ma znaczenia, w jakiej sytuacji materialnej się znajdują, dostarczając do potrzebujących najbardziej potrzebne produkty, jak leki, żywność czy niezbędne środki czystości. Dużą pomocą jest działalność wolontariatu, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, Caritasu, straży pożarnej i innych służb, które m.in. dostarczają żywność, albowiem z uwagi na zamknięcie jadłodajni, posiłki są nadal przygotowywane, jednak dostarczane są w formie cateringu.

Cały czas działa infolinia POZnan*Kontakt 61 646 33 44 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00). Obsługa telefoniczna, prowadzona jest również przez pracowników MOPR pod nr. tel. + 48 61 878 17 26, + 48 61 878 17 00. Można telefonicznie uzyskać informacje o różnych formach pomocy realizowanych przez MOPR, oraz realizacji świadczeń pomocy społecznej udzielanych przez filie MOPR ( tj. zasiłki celowe, okresowe itd.), czy po prostu porozmawiać, a tym samym uzyskać odpowiedzi na nurtujące problemy i uzyskać wszelkie wsparcie. MOPR stara się w miarę możliwości dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Niestety problemem jest dotarcie do osób potrzebujących i spełniających wymogi wynikające z obecnych przepisów, a spowodowane to jest brakiem informacji o takich przypadkach. Zdarza się, że informacje docierają ze strony służb, czy nawet sąsiadów i wówczas istnieje  możliwość uzyskania świadczeń przez osobę w potrzebie. Dlatego może warto rozejrzeć wokół i zastanowić się, czy jakaś osoba starsza nie potrzebuje pomocy i zgłosić problem do MOPR.

Roman Szymański

Zdj. Orna Wachman, pixabay