Są pieniądze na działania dla seniorów

Nawet 1500 zł mogą otrzymać mieszkańcy Poznania po 60. roku życia w ramach konkursu na mikrogranty „Akademia Aktywności Senioralnej 2021”. Jego celem jest wspieranie inicjatyw międzypokoleniowych oraz działań aktywizujących i integrujących środowisko senioralne. Zgłoszenia ruszą już w październiku.

emerytura

W konkursie będą mogli wziąć mieszkańcy Poznania, którzy ukończyli 60 lat i chcą coś zrobić dla siebie i swojego najbliższego otoczenia. Aby się zgłosić, wystarczy zebrać liczącą co najmniej trzy osoby grupę i dokładnie opisać swój pomysł. Może nim być np. zorganizowanie interesującego spotkania, przeprowadzenie warsztatów czy szkoleń, organizacja konferencji albo wydarzenia integracyjnego. Pieniądze można dostać także na międzypokoleniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz konsultacje czy doradztwo. Warunek jest jeden: działania powinny aktywizować seniorów lub dotyczyć inicjatyw międzypokoleniowych.

Dla wszystkich, którzy nie mają doświadczenia w tworzeniu projektów, organizatorzy przewidzieli pomoc. Doradca skonsultuje pomysł, pomoże uzupełnić formularz, sprawdzi poprawność poszczególnych elementów i wesprze w wypełnieniu oferty. Jeśli będzie trzeba, omówi również zasady realizacji projektów, pokaże wzory potrzebnych dokumentów i na bieżąco odpowie na pytania i doradzi na etapie realizacji. Za kolei na etapie rozliczenia pomoże w wypełnieniu sprawozdania oraz zweryfikuje dokumenty finansowe i merytoryczne konieczne do rozliczenia projektu.

Na realizację projektów będzie można pozyskać do 1500 zł. Ogłoszenie konkursu mikrograntów planowane jest na 5 października. Regulamin dostępny będzie wkrótce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie operatora.

Operatorem konkursu na mikrogranty dla seniorów 2021, na zlecenie Miasta Poznania, jest Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.

Zdj. Pixabay