Rusza rekrutacja do V edycji projektu „UTW dla społeczności”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.
Z naszym wsparciem grupy wolontariackie powstały dotąd na 40 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i słuchaczek oraz inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców i mieszkanek.
Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2017 roku. Zgłoszenie tylko za pomocą formularza elektronicznego

FORMULARZ ELEKTRONICZNY: https://www.ankietka.pl/ankieta/267703/utw-dla-spolecznosci.html

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Marcin Górecki

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Mokotowska 55, 00-542 Warszawa

tel. 22 396 55 16/19