Renta dla wnuczki

wnuczka

Rzecznik ZUS odpowiada:

Umarła moja żona. Mieliśmy na wychowaniu wnuczkę, która teraz studiuje. Mam swoją emeryturę z ZUS, ale jakie warunki trzeba spełnić, aby wnuczka miała prawo do renty po zmarłej babci ? Czy to jest możliwe?

Zgadza się, w pewnych sytuacjach prawo do renty rodzinnej mają również wnuki, jeżeli spełniają wymienione poniżej warunki i zostały przyjęte na wychowanie nie później niż na rok przed śmiercią ubezpieczonego (w tym przypadku babci), chyba że śmierć była następstwem wypadku. Ponadto nie mają one prawa do renty po zmarłych rodzicach, a w sytuacji, kiedy rodzice żyją, to jeśli nie mogą oni zapewnić dzieciom utrzymania, albo zmarły lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. Do renty rodzinnej mają prawo dzieci do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 rok życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Jako naukę w szkole należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.
Co ważne, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.