Rehabilitacja pocovidowa w 2021 roku w Wielkopolsce

W Wielkopolsce stacjonarna rehabilitacja pocovidowa prowadzona jest w 20
miejscach, a pomoc ambulatoryjna udzielana jest w 101 miejscach. Pacjenci po
COVID-19 mają również możliwość korzystania z rehabilitacji domowej.

rehabiitacja

Najwięcej ozdrowieńców przyjęło Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii. Z kolei w subregionie kaliskim cztery placówki wykazały gotowość
do udzielania świadczeń, ale łącznie wykazały… jednego pacjenta.

Do końca ubiegłego roku z rehabilitacji stacjonarnej po COVID-19 skorzystało 900 osób.

Rehabilitacja pocovidowa skierowana jest do pacjentów, u których po przechorowaniu COVID-19
utrzymują się niepokojące objawy, takie jak duszności, uporczywy kaszel, zaburzenia neurologiczne
czy nadmierne osłabienie. W powrocie do sprawności mają im pomóc zabiegi udzielane zarówno
podczas leczenia stacjonarnego, jak i w czasie wizyt ambulatoryjnych i domowych. Wielkopolskie
placówki od maja ubiegłego roku realizują program kompleksowej rehabilitacji po przebytej chorobie
COVID-19.
Zgodnie z zawartymi przez WOW NFZ umowami, w naszym regionie z pocovidowej rehabilitacji
stacjonarnej można skorzystać w 20 miejscach prowadzonych przez 16 podmiotów leczniczych.

Od maja do końca 2021 roku największą liczbę pacjentów wymagających tego rodzaju wsparcia przyjęli
specjaliści w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Ponad połowa
wszystkich świadczeń udzielona w ramach stacjonarnej rehabilitacji pocovidowej miała miejsce
właśnie w tym podmiocie. Skorzystało z nich 512 pacjentów, na których rehabilitację wielkopolski
oddział NFZ przekazał ponad dwa miliony złotych.
Ponad 15% pacjentów korzystających z rehabilitacji stacjonarnej leczonych było w Centrum
Rehabilitacji w Osiecznej, a na trzecim miejscu pod względem liczby pacjentów leczonych po
przejściu COVID-19 znalazł się Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Kolejne placówki to „Ars Medical” w
Pile i Centrum Rehabilitacji w Górznie. W sumie, z rehabilitacji stacjonarnej w Wielkopolsce
skorzystało 900 pacjentów.

Za wszystkie świadczenia WOW NFZ przekazał placówkom ponad 4 mln
zł. Najwięcej placówek (7), które zadeklarowały udział w programie stacjonarnej rehabilitacji
pocovidowej mieści się w subregionie poznańskim, cztery podmioty przyjmują pacjentów w
subregionie leszczyńskim, a dwa w pilskim. W subregionie kaliskim również cztery placówki wykazały
gotowość prowadzenia rehabilitacji dla osób po przechorowaniu COVID-19, ale trzy z nich nie
wykazały w rozliczeniu ani jednego pacjenta, a czwarty zadeklarował, że przyjął tylko jednego
ozdrowieńca. Żaden realizator nie zgłosił się w subregionie konińskim.

– Liczymy na to, że placówki, które oferują pacjentom rehabilitację pocovidową rozwiną swoją działalność oraz dołączą do nich kolejne podmioty i przy kolejnej analizie tego rodzaju świadczeń
będziemy mogli zaobserwować poprawę zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W warunkach ambulatoryjnych rehabilitacja pocovidowa realizowana jest w Wielkopolsce przez 94
podmioty lecznicze, które udostępniają pacjentom 101 miejsc udzielania świadczeń. Z tej formy
skorzystało 428 ozdrowieńców, a wielkopolski NFZ przekazał na ich rehabilitację prawie 360 tys.
złotych.

Liczba pacjentów przyjętych przez poszczególne podmioty jest bardzo zróżnicowana.
Najwięcej świadczeń (1102) udzielił fizjoterapeuta Bartosz Żołnowski z Okonka, który pomagał w
powrocie do sprawności 19 pacjentom. Największą liczbę pacjentów natomiast, wykazał podmiot
NSZOZ Chiron z Konina, w którym pomoc znalazło 49 pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.
Pacjenci, którzy nie są w stanie sami dotrzeć do placówki realizującej rehabilitację ambulatoryjną,
mogą skorzystać z leczenia w warunkach domowych. Na tę formę zdecydowało się jedynie 37
ozdrowieńców, z których 18 to pacjenci Salve-Med w Kaczorach. Rehabilitacja pocovidowa w
warunkach domowych realizowana jest w Wielkopolsce przez 6 podmiotów. Umowy na ten rodzaj
świadczeń zostały zawarte z 21 podmiotami, pozostałe nie wykazały przyjętych pacjentów.
W warunkach stacjonarnych pacjenci powracający do sprawności po przebytej chorobie COVID-19
mogą liczyć na kompleksowy program rehabilitacyjny, który, w zależności od potrzeb i stanu chorego,
może być realizowany w okresie od 2 do 6 tygodni. W tym czasie pacjenci korzystają z różnorodnych
form wsparcia i zabiegów, m. in. kinezyterapii ze szczególnym uwzględnieniem treningu
wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych czy ćwiczeń efektywnego kaszlu, masaży leczniczych
według indywidualnych wskazań, hydroterapii, fizykoterapii, treningów relaksacyjnych, a także opieki
dietetyka. Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania
diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów
programu leczenia.
Rehabilitacja ambulatoryjna i domowa natomiast, podzielona jest na etapy: wizyta wstępna, wizyty
terapeutyczne oraz wizyta końcowa. Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem
kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym
tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na
dodatkową wizytę w trakcie programu.
Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych.
Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto pacjenci poznają
ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonać w
domu.

Źródło: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Zdjęcie: pixabay