Regulamin korzystania z projektu „Mycie okien w domu seniora” realizowanego w Poznaniu

W ramach POZNAŃ VIVA SENIOR przygotowano nową usługę. A oto regulamin korzystania z projektu „Mycie okien w domu seniora”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania powyżej 80. roku życia mieszkających samotnie bądź z osobą niesamodzielną.

washing-windows-394158_960_720

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zamówić usługę, należy dzwonić pod numer POZnań Kontakt 61 646 33 44

 

Regulamin „Mycie okien u Seniorów”- edycja 2019

 • W ramach projektu „MYCIE OKIEN U SENIORÓW” wykonana jest usługa umycia okien w miejscach zamieszkania seniorów.
 • Usługa obejmuje wyłącznie umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów.
 • W ramach usługi nie będą zdejmowane firany, zasłony, rolety i żaluzje.
 • Ww. usługa jest całkowicie bezpłatna co oznacza, że realizator projektu i wykonawca usługi nie może żądać  opłat od seniorów.
 • Miejsce wykonania usługi musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Poznania.
 • W projekcie mogą uczestniczyć  osoby, które ukończyły  80 lat, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która jest niepełnosprawna lub długotrwale chora lub niesamodzielna.
 • Senior będzie mógł skorzystać z bezpłatnej usługi nie więcej niż jeden raz w okresie realizacji projektu.
 • Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Usługi będą wykonywane 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
 • Zgłoszenie usług, a także reklamacje odbywają się za pośrednictwem miejskiego call center POZnań Kontakt. Numer telefonu 61 646 33 44.
 • Osoba zgłaszająca  przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres zamieszkania seniora oraz liczbę okien, które mają zostać umyte.
 • Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń.
 • W sytuacji braku możliwości zrealizowania usługi realizator projektu zastrzega sobie prawo do odmowy jej wykonania.
 • Firma sprzątająca/pracownik sprzątający przed wejściem do miejsca zamieszkania seniora przedstawia identyfikator i podaje numer zlecenia.
 • Firma sprzątająca/pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi, zapewnia również środki czystości niezbędne do umycia szyb, ram okiennych i parapetów.
 • Senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.
 • Senior wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli mycia okien przez wyznaczonego pracownika Fundacji Fanari.

Zdjęcie: pixabay