Program „Dozorca” pomaga odpracować zadłużenie

Od lata zeszłego roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. spółka  realizuje Program „Dozorca”. Jego beneficjentami są najemcy miejskich lokali, którzy mają zadłużenie czynszowe. Dzięki udziałowi w programie dłużnicy mają możliwość odpracowania swoich długów w charakterze dozorcy miejskich nieruchomości. Uczestnicy programu mogą zaproponować miejsca, w którym chcą pracować. Często decydują się na bycie dozorcą domu, w którym sami mieszkają.

 

zkzl

 

 

 

 

 

Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie pracuje 85 dozorów, którzy sprzątają łącznie ponad 120 nieruchomości. Nadal zgłaszają się dłużnicy, dla których udział w programie oznacza możliwość wybrnięcia z finansowych tarapatów i odsunięcie od siebie groźby utraty mieszkania z powodu zaległości czynszowych.

Kolejni chętni podpisują ze spółką porozumienia i przejmują obowiązki dozorcy w zaproponowanych przez siebie lub spółkę miejskich nieruchomościach. W oparciu o stawki rynkowe opracowywany jest kosztorys prac wykonywanych przez dłużnika. Poświadczenie ich należytego wykonania jest podstawą do obniżenia zadłużenia uczestnika programu.

Przed rozpoczęciem pracy wszyscy dozorcy przechodzą szkolenie BHP. Wyposażani są także przez spółkę w niezbędny sprzęt i środki czystości. W ocenie administratorów, którzy bezpośrednio nadzorują czynności wykonywane przez najemców, jakość sprzątania w przypadku dozorców jest dużo lepsza niż pracowników firm sprzątających.

Bardzo rzadko zdarzają się skargi na pracę dozorcy, a takie zdarzają się w przypadku firm sprzątających. Co ciekawe, szczególnie starannie wykonują swoje obowiązki dozorcy, którzy odpracowują zadłużenie w miejscu obecnego zamieszkania.

W programie uczestnicy większa liczba kobiet niż mężczyzn, zainteresowanie panów możliwością odpracowaniem zadłużenia w charakterze dozorcy jednak wzrasta.

Obecnie w przygotowaniu do podjęcia czynności od dnia 1 maja jest 20 osób, jest to liczba wyższa niż w poprzednich miesiącach, co jest także spowodowane zakończeniem okresu zimowego.

W zeszłym roku dozorcy odpracowali prawie 150 tysięcy złotych  zadłużenia.  Program się rozwija, spółka szacuje, że w tym roku będzie to już co najmniej 30 tysięcy złotych miesięcznie.

Porozumienia z najemcami podpisywane są obecnie na trzy miesiące. W przypadku , gdy najemca deklaruje chęć dalszej pracy, a wywiązuje się ze swoich obowiązków, podpisywane jest kolejne porozumienie.

Źródło: ZKZL Sp. z o.o.

Zdjęcie: Pixabay