Prenumerata

,,My60+” jest magazynem bezpłatnym, kolportowanym w wybranych miejscach na terenie Aglomeracji Poznańskiej. Nie trzeba jednak specjalnie po niego jechać do punktów kolportażu. Możemy go dostarczyć pocztą pod wskazany adres.

Roczna wysyłka kosztuje tylko 25 zł. Żeby ją zamówić, wystarczy wysłać pod adres mailowy: my50plus@gmail.com (w tytule proszę wpisać ,,prenumerata”) dane do wysyłki, które jednocześnie będą danymi do faktury. Na ich podstawie prześlemy fakturę, której opłacenie będzie jednoznaczne ze złożeniem zamówienia na 6 wydań magazynu. Zamówienie można przesłać w dowolnym czasie. Zawsze otrzymacie Państwo 6 numerów pisma następujących kolejno po opłaceniu prenumeraty.

Z pozdrowieniami

Zespół My50+