Praca, czy renta rodzinna po zmarłym mężu

Rzecznik ZUS odpowiada:
Od pół roku jestem wdową. Mam córkę w liceum. Chciałabym podjąć pracę, co wtedy z rentą rodzinną, czy ZUS ją zawiesi ?
Jeżeli do renty rodzinnej po zmarłym, uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, np. jak w pani przypadku pani i dziecko, renta rodzinna wypłacana jest w wysokości 90 procent świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu. Każdemu uprawnionemu przysługuje wówczas połowa świadczenia.

W przypadku, gdy podejmie pani pracę a przychód z tego tytułu przekroczy 70 procent przeciętnego wynagrodzenia (od 1 czerwca do 31 sierpnia – 2726,80 zł.), część renty przysługująca pani ulegnie zmniejszeniu, natomiast gdy przychód przekroczy 130 procent (od 1 czerwca do 31 sierpnia – 5063,90 zł.) przeciętnego wynagrodzenia, połowa renty rodzinnej ulegnie zawieszeniu.
W takiej sytuacji warto rozważyć, czy nie korzystniejsze dla rodziny byłoby złożenie wniosku o wyłączenie pani z grona osób uprawnionych do renty. Wówczas renta rodzinna wypłacana byłaby tylko dla córki w wysokości 85 procent świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu.
Po zaprzestaniu zarobkowania będzie mogła pani ponownie zgłosić wniosek o wypłatę swojej części renty. Przywrócenie świadczenia nastąpi od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Marlena Nowicka
Rzecznik Prasowy
I Oddziału ZUS w Poznaniu