Poznańska Złota Karta dla Ciebie!

Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy!

ZlotaKArta1 marca oddano w Wasze ręce Poznańską Złotą Kartę. Karta upoważnia jej posiadaczy do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych firm.

ZOBACZ OFERTĘ PARTNERÓW

Oferta Partnerów do pobrania

Karta przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu składania wniosku ukończyły 60 lat oraz opłacają podatki w Poznaniu (w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazały jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań). Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

UWAGA! Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty.

Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać od 1 marca 2018 roku w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy za Bramką) oraz ul. Małachowskiego 10 (Zawady).

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

  • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
  • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
  • w środę od godziny 7:30 do 15:00
  • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
  • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do wybranych punktów mogą złożyć wniosek i odebrać kartę seniora, pisemnie upoważniając do wymienionych czynności wybraną przez siebie (pełnoletnią) osobę.

Złożenie wniosku możliwe jest także drogą elektroniczną i uruchomione zostało na stronie internetowych Poznańskiego Centrum Świadczeń bezpośredni link. Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. Termin odbioru Karty przy składaniu wniosku drogą internetową to tydzień.  W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana.

Wraz z Kartą otrzymają Państwo katalog ulg i uprawnień, czyli listę miejsc, w których honorowana jest Karta. Wykaz zniżek dostepny jest także na stronie projektu w poszczególnych zakładkach tematycznych.

Karta jest ważna z dowodem osobistym i wydawana jest bezterminowo.

Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Użyczenie Karty osobom trzecim skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61 847 21 11 lub 61 842 35 09.

Drodzy przedsiębiorcy, szefowie instytucji kulturalnych, sportowych i edukacyjnych!

Nadal zachęcamy Was do złożenia oferty w ramach Poznańskiej Złotej Karty. Aby zostać partnerem akcji należy zgłosić dane teleadresowe firmy (wraz z numerem NIP i REGON), przedstawić proponowaną ofertę i podać dane osoby do kontaktu. Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do projektu Karta Seniora – Poznańska Złota Karta proszeni są o wypełnienie tabeli i przesłanie jej na adres zuzanna.macko@centrumis.pl. Po uzgodnieniu szczegółów podpisane zostanie porozumienie, a informacja o udziale firmy w programie pojawi się na specjalnej stronie internetowej wraz z opisem oferty i logotypem.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN Poznańskiej Złotej Karty

TABELA danych oferenta

Szczegółowe informacje: CIS, tel. 61 847 21 11, 61 842 35 09

Źródło: CentrumIS