Posiedzenie na Górczynie

mrsKolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbyło się 8 lipca br. w Klubie Seniora Górczyn. Podczas spotkania wręczono statuetkę „Starego Marycha” laureatce Nagrody Najlepszy Przyjaciel Seniorów Poznań 2020. Kapituła zaszczytnym tytułem „Senioribus optime meritis” uhonorowała Panią Grażynę Hylę szefową koła Polskiego Związku Niewidomych na Wildzie.
Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest nie częściej niż raz w roku. Laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów (konkretnej osoby lub osób), bądź przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną. Kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów
Roman Szymański