Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Kolejne posiedzenie MRS odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 57 w Smochowicach. Nie bez powodu wybrano to miejsce, albowiem wiodącym tematem była współpraca szkół z seniorami.

wyjazdowa1

Szkoła nr 57 jest jedną z wiodących i wręcz stanowiących wzór dla innych szkół poznańskich. Po zajęciach szkolnych szkoła chętnie udostępnia pomieszczenia, w tym także sale komputerową starszym mieszkańcom Smochowic, co umożliwia nie tylko spędzenie czasu w środowisku senioralnym, ale także umożliwia edukację i poszerzanie wiedzy.

Na posiedzenie, poza członkami MRS, przybyli m.in. Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta, Magdalena Pietrusik-Adamska dyrektor WZiSS, Radna RMP Małgorzata Woźniak, przedstawiciele Wydziału Oświaty UMP, Radni Osiedlowi i Dyrektor Szkoły Elżbieta Zarębska.

Podczas posiedzenia zastanawiano się w jaki sposób uaktywnić  szkoły , szczególnie położone na peryferiach Poznania, aby seniorzy mogli znaleźć miejsca przyjazne spotkaniom i poszerzaniu wiedzy. Jest to jednak skomplikowany problem, choćby z uwagi na koszty generowane w okresie pozalekcyjnym, potrzebę zatrudnienia dodatkowej osoby ewentualnie powołania szkolnego koordynatora tego typu przedsięwzięcia.  Prezydent Wiśniewski odniósł się bardzo pozytywnie do zgłaszanych postulatów. Wszelkie propozycje będą przedmiotem analizy i w możliwie najkrótszym terminie powinny przynieść efekty.

wyjazdowa3wyjazdowa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański