Plan rewitalizacji ogrodów działkowych

Botaniczny (132)Narodowy Plan Rewitalizacji – szansą na poprawę wizerunku ogrodów działkowych w miastach i otwarcie ich dla lokalnych społeczności

Na stronach niektórych Ogrodów już wcześniej pojawiały się teksty sygnalizujące potrzebę rewitalizacji ROD i w ogóle Organizacji. Były to jednak inicjatywy indywidualne i idealistyczne (por. TU http://www.barcinek.fora.pl/nadchodzi-czas-zmian,98/o-potrzebie-spolecznego-rewitalizowania-ogrodow,1226.html

Dzisiaj, kiedy mamy oficjalną zapowiedź rychłego ogłoszenia przez Radę Ministrów RP Narodowego Planu Rewitalizacji (NPR) w trzech dziedzinach: przestrzennej, gospodarczej i społecznej, warto może do tematu wrócić, by poznać warunki zapowiadanego wydarzenia.

 NPR, który będzie pakietem skutecznych – jak się zakłada – rozwiązań systemowych ma stworzyć przyjazne warunki dla przeprowadzenia rewitalizacji w Polsce.

Skierowny on będzie m.in. do społeczności lokalnych (każdy ROD, to odmiana takiej właśnie społeczności) i organizacji. Ma też promować ideę dbałości o infrastrukturalną zieleń przyjazną ludziom, mieszkańcom.

Na pewno z tego wielkiego, bo narodowego zamierzenia można będzie coś przenieść do ogrodnictwa działkowego,  zyskując przy tym polityczne poparcie dla tych działań i gwarancję większej ich skuteczności. Ważne, by uruchomić w tym kierunku myślenie całej społeczności działkowej i właściwie je umotywować.

Czym jest rewitalizacja?

 To kompleksowy program działań obejmujący minimalizowanie i zatrzymanie negatywnych skutków występujących patologicznych problemów w ogrodach o szczególnej kumulacji, np. całoroczne zamieszkiwanie przekształcające rekreacyjne ROD-y w hybrydy ogrodowo-osiedlowe. To także przywracanie osłabionych lub nieistniejących więzi społecznych, odbudowę lokalnej tożsamości (dumne: jestem działkowcem Ogrodu x !) czy wreszcie wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i współdecydowania o użytkowaniu zajmowanej przestrzeni. Celem będzie więc poprawa i ponowne ożywienie wskazanych procesów w lokalnych społecznościach ogrodowych, co w odpowiedni sposób powinno przełożyć się także na zmiany w samej Organizacji (transparentność, kreatywność, oddanie działkowcom narzędzi komunikacji społecznej – więcej o tym czytaj TU  http://www.barcinek.fora.pl/komisja-ds-mediow,90/propozycje-zmian-organizacyjnych-dla-czasopisma-zrz,1016.html ).

Co trzeba zrobić, by rewitalizacja była skuteczna?

Dobrze przeprowadzona rewitalizacja powinna być kompleksowa, tj. oznaczać nie tyle punktowe, oderwane od siebie działania, np. infrastrukturalne- naprawa fragmentu ogrodzenia czy załatanie 2-3 ubytków w alejce ogrodowej, co dążyć do całościowej poprawy jakości ogrodzenia (łącznie może z potrzebną jego konserwacją) czy w ogóle utwardzenia dróg ogrodu. Chodzi więc zarówno o skalę podejmowanych działań, jak też o włączanie w nie całej społeczności ogrodu poprzez ścisłą współpracę i umożliwienie współdecydowania.

Zapewne w tym momencie niejeden czytelnik pomyśli: to byłoby piękne, ale skąd na to pieniądze? Otóż, wspomniany Narodowy Plan Rewitalizacji  przewiduje na lata 2014-2022 dostęp do środków z budżetu  UE rzędu 25 mld PLN. Stowarzyszenie Ogrodowe PZD jako organizacja pozarządowa powinno umieć potrzebną część środków na rewitalizację ROD w kraju pozyskać i stosownie do potrzeb rozdzielić. Byłaby to pierwsza i tak poważna dotacja państwa dla samowystarczalnego dotychczas ogrodnictwa działkowego w kraju. Wykazało ono na długo przed głoszoną obecnie oficjalną filozofią społeczną o potrzebie obywatelskiego współudziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych sprawach, jak  należy w podobnych sytuacjach postępować. Środowisko działkowców wykazało się wręcz niezwykłą gospodarnością utrzymujac z własnych funduszy ogrody i Organizację, teraz czas na docenienie tego.

Aby dobrze i racjonalnie przeprowadzić rewitalizcję potrzebni są świadomi celów i metod działania ludzie. Trzeba ich przysposobić do nowej kultury zarządzania ogrodnictwem działkowym w kraju poprzez uruchomienie systemu szkoleń umożliwiających poznanie i warsztatowe opanowanie nowych technik komunikacji społecznej i zarządzania (więcj zob. TU http://www.barcinek.fora.pl/szkolenia-wolontariuszy-z-ogrodu,102/nowa-kultura-zarzadzania-ogrod-wymaga-edukacyjnego-wsparcia,1010.html  )Na razie oferty zdobywania wiedzy i umiejętności przez liderów społeczności lokalnych są bezpłatne, przy tym oferta ta dla NGO-sów jest bardzo bogata (por. np. TU http://www.barcinek.fora.pl/szkolenia-wolontariuszy-z-ogrodu,102/). Trzeba tylko odpowiednio to wszystko umieć zorganizować. To będzie wielka rewitalizacja ogrodów w sferze społecznej, przystostosowująca je do nowych czasów, pozwalająca zdobyć wartościowe i  przydatne nowoczesne umiejętności oczekiwane przez środowiska, chociaż obecnie nie zawsze przez nie uświadamiane.

Życzmy więc sobie, by kierownictwo SO PZD zwróciło na ten kompleksowy temat uwagę oraz podjęło go, a także, by zdołało go pomyślnie zrealizować. Stąd już tylko krok do wcielenia w życie coraz szerzej akceptowanej w środowisku działkowców idei otwarcia ROD o poprawionym wizerunku estetycznym i społecznym lokalnym społecznościom. Oczekiwanie takie narasta i można je tu zręcznie połączyć z korzyścią dla zainteresowanych stron.

Zdzisław Szkutnik

 Źródło: http://rewitalizacjaspoleczna.pl/o-rewitalizacji-spolecznej/