Październikowe posiedzenie rady seniorów

W dniu 7-10 br. w Jeżyckim Centrum Kultury odbyło się wyjazdowe posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów, w którym poza członkami MRS wzięły udział m. innymi: z-ca prezydenta miasta Jędrzej Solarski, radna Lidia Dudziak, Lidia Płatek – przedstawiciel Wydziału Zdrowia, byli przewodniczący poprzednich kadencji MRS Zdzisław Szkutnik i Krzysztof Wodniczak. Na posiedzenie przybyło również wielu mieszkańców Jeżyc i innych dzielnic Poznania, którzy dzięki otwartej formie spotkania mieli możliwość zadawania pytań oraz dzielenia się nie tylko doświadczeniami, ale i propozycjami związanymi z poprawą życia seniorów. Wiodącym tematem spotkania były zagadnienia pt. „Seniorzy w społeczności Poznania – ich rola i stopień zaopiekowania”. Szeroki udział publiczności i zgłaszane problemy praz postulaty, zapewne przyczynią się do dalszego zaangażowania w sprawy starszych mieszkańców miasta, których liczba w Poznaniu wynosi ok. 150 tysięcy. Spotkanie kolejny raz potwierdziło zasadność tego typu posiedzeń z udziałem mieszkańców, które postanowiono kontynuować.
Roman Szymański
Fot. R. Szymański posiedzenie