Październik miesiącem Seniora w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dni Seniora”. Na wydarzenia pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” zapraszamy w październiku na terenie całej Wielkopolski.

Dni Seniora organizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wielu miastach w całej Wielkopolsce. Partnerami wydarzenia są Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas tych dni będzie można skorzystać z konsultacji  u doradców emerytalnych, dowiedzieć się jak przejść na emeryturę i czy można ją podwyższyć, a także jak z ZUS pojechać do sanatorium. Dyżurować będą również specjaliści z różnych urzędów i instytucji.

Na naszych Seniorów czekać będą eksperci, materiały informacyjne oraz wiele atrakcji kulturalnych, a także warsztaty i wykłady.

Szczegółowy harmonogram dotyczący wydarzeń organizowanych dla seniorów na stronie www.zus.pl w zakładce Dzień Seniora.

 Bez tytułu

Dzień Seniora 2019 r.

„Zdrowi, bezpieczni, aktywni”

Oddział: I Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 24.10.2019 r. w godz. 11.00-13.00

Miejsce: Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu (CIS)

 1. Mielżyńskiego 24

61-725 POZNAŃ

Harmonogram:

Warsztaty z ekspertem ZUS pt. „Emeryt na etacie” w ramach cyklu edukacyjnego dla seniorów i seniorek „Senioralni. Poznań 2019”.

 

Ekspert ZUS m.in. odpowie na pytania:

 • jak przeliczyć emeryturę?
 • jakie przychody można osiągnąć bez skutków umniejszenia lub zawieszenia świadczeń?
 • jakie obowiązki spoczywają na emerytach i rencistach?

 

Zapisy przyjmować będą pracownicy CIS na tydzień przed warsztatami: tel. 61 847 21 11.

Oddział: I Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 26.10.2019 r. w godz. 10.00-15.00

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)

 1. Głogowska 14

60-734 POZNAŃ

Harmonogram:

Stoisko informacyjne podczas Targów VIVA SENIORZY! – konsultacje z ekspertami ZUS i możliwość założenia profilu na PUE ZUS.

Oddział: Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

Data i godzina: 7.10.2019 r. 12.00-14.00

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej „PROMESSA” w Grodzisku Wlkp.

 1. Powstańców Chocieszyńskich 23b

62-065 GRODZISK WLKP.

Harmonogram:

Stanowisko informacyjne ZUS:

 • informacje dla pracujących emerytów, indywidualne pytania i konsultacje z zakresu pracy i rehabilitacji osób na rencie oraz dodatku „500+”,
 • możliwość założenia profilu na PUE ZUS,
 • możliwość wyliczenia przyszłej emerytury (kalkulator emerytalny).

Zaproszone instytucje:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej „PROMESSA” w Grodzisku Wlkp.

Oddział: Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

Data i godzina: 7.10.2019 r. w godz. 9.00-11.00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

 1. Żwirowa 6

62-065 GRODZISK WLKP.

Harmonogram:

Punkt informacyjny instytucji współpracujących (Rzecznik Praw Konsumenta)

Zaproszone instytucje:

 • Rzecznik Praw Konsumenta

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

Data i godzina: 10.10.2019 r. w godz. 10.00-12.00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

 1. Żwirowa 6

62-065 GRODZISK WLKP.

Harmonogram:

Seminarium pt. „Ochrona praw konsumentów, zawieranie umów poza kontrahentami” (Rzecznik Praw Konsumenta). Seminarium skierowane do podopiecznych Dziennego Domu Seniora „PROMESSA” w Grodzisku Wlkp.

Zaproszone instytucje:

 • Rzecznik Praw Konsulenta
 • Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

Data i godzina: 8 i 22.10.2019 r. w godz. 9.00-11.00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

 1. Żwirowa 6

62-065 GRODZISK WLKP.

Harmonogram:

Punkt informacyjny instytucji współpracujących (Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp.)

Zaproszone instytucje:

 • Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp.

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp.

Data i godzina: 16.10.2019 r. w godz. 11.00-13.00

Miejsce: Stowarzyszenie „Złota Jesień” w Rakoniewicach

 1. Krystyny 30

62-067 RAKONIEWICE

Harmonogram:

Prezentacja pt. „Rehabilitacja dla pracujących emerytów”. Przez cały czas trwania wydarzenia, eksperci ZUS będą zakładać i potwierdzać profile na PUE ZUS. Każdy chętny będzie mógł wyliczyć przyszłą emeryturę na kalkulatorze emerytalnym.

 

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Międzychodzie

Data i godzina: 8.10.2019 r. godz. 16.00

Miejsce: Klub Seniora „Złoty Wiek” w Międzychodzie

 1. Piłsudskiego 45

64-400 MIĘDZYCHÓD

Harmonogram:

Prezentacja dotycząca składek na ubezpieczenia społeczne emerytów, zasad odprowadzania składek przez emeryta prowadzącego działalność gospodarczą oraz rozliczania przychodu.

Informacje na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji –warunki oraz zasady przyznawania.

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Nowym Tomyślu

Data i godzina: 9.10.2019 r. w godz. 12.00-15.00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Nowym Tomyślu

 1. Kolejowa 4

64-300 NOWY TOMYŚL

Harmonogram:

Udzielanie porad, odpowiedzi na indywidualne pytania oraz konsultacje, dyżur ekspertów: ZUS, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Opieki Społecznej oraz Policji.

 Zaproszone instytucje:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
 • Opieka Społeczna w Nowym Tomyślu,
 • Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu.

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Szamotułach

Data i godzina: 4.10.2019 r. w godz. 10.00-14.00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Szamotułach

 1. B. Chrobrego 17

64-500 SZAMOLTUŁY

Harmonogram:

w godz. 10.00-11.00 Prelekcja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach dot. bezpieczeństwa seniorów w życiu codziennym.

w godz. 10.00-14.00 Punkt informacyjny dot. zagadnień emerytalno-rentowych, możliwość założenia profilu na PUE ZUS.

Zaproszone instytucje: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Szamotułach

Data i godzina: 4.10.2019 r. w godz. 12.00-13.00

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach

Plac Henryka Sienkiewicza 20

64-500 SZAMOTUŁY

Harmonogram:

Punkt informacyjny ZUS dot. zagadnień emerytalno-rentowych, możliwość założenia profilu na PUE ZUS.

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Szamotułach

Data i godzina: 4.10.2019 r. w godz. 14.00-15.00

Miejsce: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wronkach

 1. Polna 3A

64-510 WRONKI

Harmonogram:

Prelekcja eksperta ZUS pt. „Senior w ZUS-ie czyli jak poruszać się po placówkach ZUS-u”.

 

Dzień Seniora 2019 r.

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 10.10.2019, godz. 10:00-12:00

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa seniorów
 • Promocja „Poznańskiego Pudełka Życia”.

Zaproszone instytucje: Policja

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 17.10.2019, godz. 10:00-12:00

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa seniorów
 • Promocja „Poznańskiego Pudełka Życia”.

Zaproszone instytucje: Policja

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 10.10.2019, godz. 10:00-12:00

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa seniorów
 • Promocja „Poznańskiego Pudełka Życia”.

Zaproszone instytucje: Straż Miejska
Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 17.10.2019, godz. 10:00-12:00

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa seniorów
 • Promocja „Poznańskiego Pudełka Życia”.

Zaproszone instytucje: Straż Miejska
Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 25.10.2019 r.

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Harmonogram:

 • Stoisko informacyjne podczas Targów VIVA SENIORZY! – konsultacje z ekspertami ZUS

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: październik 2019 r.

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Partnerstwo październikowego wydania „Tytki Seniora”

Zaproszone instytucje: Centrum Inicjatyw Senioralnych

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 7.10.2019, godz. 10:00-13:00

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Promocja programu ” Poznańska Złota Karta „, przyjmowanie wniosków o Kartę Seniora.

Zaproszone instytucje: Poznańskie Centrum Świadczeń

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 14.10.2019, godz. 10:00-13:00

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Promocja programu ” Poznańska Złota Karta „, przyjmowanie wniosków o Kartę Seniora.

Zaproszone instytucje: Poznańskie Centrum Świadczeń

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 21.10.2019, godz. 10:00-13:00

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Promocja programu ” Poznańska Złota Karta „, przyjmowanie wniosków o Kartę Seniora.

Zaproszone instytucje: Poznańskie Centrum Świadczeń

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 28.10.2019, godz. 10:00-13:00

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Promocja programu ” Poznańska Złota Karta „, przyjmowanie wniosków o Kartę Seniora.

Zaproszone instytucje: Poznańskie Centrum Świadczeń

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 8-31.10.2019 r.

Miejsce: ul. Starołęcka 31, Poznań

Harmonogram:

 • Promocja Informatora Samorządowego Metropolii Poznań „Aktywny Senior”

Zaproszone instytucje: Miejska Rada Seniorów w Poznaniu

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Gnieźnie

Data i godzina: 1.10.2019 r., godz. 10:30-12:00

Miejsce: Gniezno, ul. Sobieskiego 20 „PROMYK” Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne

Harmonogram:

 • przekazanie członkom stowarzyszenia informacji nt. 500+, waloryzacji, przeliczania emerytur
 • Poradnictwo z zakresu bezpieczeństwa seniorówZaproszone instytucje: Policja

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Gnieźnie

Data i godzina: 9.10.2019 r., godz. 17:00-18:30

Miejsce: Gniezno, ul. Budowlanych 2, „PZERiI ”

 

Harmonogram:

 • przekazanie członkom stowarzyszenia informacji nt. 500+, waloryzacji, przeliczania emerytur

 

Zaproszone instytucje:

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Gnieźnie

Data i godzina: październik 2019 r.

Miejsce: ZUS, Gniezno ul. Sienkiewicza 4

Harmonogram:

 • porady fizjoterapeuty

Zaproszone instytucje:

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Gnieźnie

Data i godzina: październik 2019 r.

Miejsce: ZUS, Gniezno ul. Sienkiewicza 4

Harmonogram:

 • porady specjalisty z Urzędu Gminy

Zaproszone instytucje: Przedstawiciel Urzędu Gminy

 

Oddział: Inspektorat ZUS we Wrześni

Data i godzina: 15.10.2019 r., 10:00-12:00

Miejsce: OPS we Wrześni ul. Chopina 8

Harmonogram:

 • Spotkanie z pracownikami OPS oraz dyżur ekspercki dla klientów

 

 

Zaproszone instytucje:

Oddział: Inspektorat ZUS w Śremie

Data i godzina: październik 2019 r., 10:00-12:00

Miejsce: Klub „RELAX” w Śremie, ul. Chłapowskiego 1

Harmonogram:

 • Doradca emerytalny przedstawi tematykę dotyczącą waloryzacji i przeliczania emerytur

Zaproszone instytucje:

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Śremie

Data i godzina: październik 2019 r., 10:00-12:00

Miejsce: Klub SENIORA „NADZIEJA”, ul. Grunwaldzka 10

Harmonogram:

 • Wykład o bezpieczeństwie, zakładanie profili PUE

Zaproszone instytucje: Policja

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Śremie

Data i godzina: październik 2019 r., 12:00-14:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Śremie

Harmonogram:

 • Akcja pomiaru poziomu cukru we krwi i/lub ciśnienia

Zaproszone instytucje: Przedstawiciel Placówki Medycznej – pielęgniarka

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Śremie

Data i godzina: październik 2019 r., 8:00-14:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Śremie

Harmonogram:

 • Dyżur telefoniczny doradcy emerytalnego

Zaproszone instytucje:

Oddział: Biuro Terenowe w Słupcy

Data i godzina: 24.10.2019, godz. 16:00-19:00

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie  ul. Wojska Polskiego 13, Zagórów

Harmonogram:

 • Konferencja o bezpieczeństwie, zdrowiu oraz aktywności fizycznej i umysłowej na poważnie i na wesoło dla seniorów, ich rodzin, pracowników opieki społecznej i każdego, komu los seniora jest bliski.

Zaproszone instytucje: Policja, KRUS, Urząd Miasta i Gminy Zagórów, MGOP Zagórów, MGOK Zagórów, Klub Seniora w Zagórowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zagórowie

Oddział: Biuro Terenowe w Słupcy

Data i godzina: 7.11.2019 r., godz. 10:00-12:00

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie  ul. Wojska Polskiego 13, Zagórów

Harmonogram:

 • Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-doradczy w ramach organizowanego przez ZUS Dnia Seniora. Zgodnie z założeniami spotkanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych problematyką praw osób pobierających świadczenia w obszarze zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej, aktywizacji zawodowej oraz bezpieczeństwa.

Zaproszone instytucje: Policja, Urząd Skarbowy, KRUS, PCPR Słupca

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Kole

Data i godzina: 10.10.2019 r., godz. 15:00-19:30

Miejsce: Miejski Dom Kultury, Koło, ul. Słowackiego 5

Harmonogram:

 • W Miejskim Domu Kultury w Kole organizowany jest III KOLSKI DZIEŃ SENIORA- organizatorem jest KLUB SENIORA „TRZECIA ZMIANA”- wśród zaproszonych gości mają być miedzy innymi: Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS- mamy otrzymać szczegółowy program wraz z listą zaproszonych gości- jest w przygotowaniu.

Zaproszone instytucje: KLUB SENIORA „TRZECIA ZMIANA” w Kole

 

Oddział: Oddział: Inspektorat ZUS w Kole

Data i godzina: 23.10.2019 r., godz. 9:00-10:00

Miejsce: Urząd Miejski w Kole, Koło, ul. Stary Rynek 1

Harmonogram:

 • Dyżur ekspercki – w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Kole-Doradca emerytalny:
 • wyliczanie wysokości prognozowanej emerytury.
 • W trakcie spotkania będą udzielane informacje na temat:
  • emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających (Mama 4+),
 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) z możliwością założenia profilu z dostępem do indywidualnych danych zapisanych na koncie w ZUS.

Zaproszone instytucje: Urząd Miejski w Kole

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Kole

Data i godzina: 29.10.2019 r., godz. 9:00-11:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Kole

Harmonogram:

 • Dyżur ekspercki- pracownik PCPR z Koła będzie udzielał porad w zakresie zadań realizowanych przez PCPR w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego .Zaproszone instytucje: PCPR w Kole

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Turku

Data i godzina: październik 2019 r.

Miejsce: Inspektorat ZUS w Turku

Harmonogram:

 • poradnictwo w zakresie działalności PCPR

Zaproszone instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Turku

Data i godzina: październik 2019 r.

Miejsce: Inspektorat ZUS w Turku

Harmonogram:

 • poradnictwo z zakresu informacji podatkowejZaproszone instytucje: Urząd Skarbowy w Turku

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Turku

Data i godzina: październik 2019 r.

Miejsce: Inspektorat ZUS w Turku

Harmonogram:

 • Stoisko z możliwością pomiaru cukru i ciśnienia

Zaproszone instytucje: Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Medyk” w Turku

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Turku

Data i godzina: październik 2019 r.

Miejsce: Inspektorat ZUS w Turku

Harmonogram:

 • poradnictwo w zakresie działalności NFZ, informacja i propagowanie internetowego konta pacjentaZaproszone instytucje: NFZ w Koninie

 

 

Oddział: Inspektorat w Obornikach

Data i godzina: 16.10.2019 r., godz. 16:00-18:00

Miejsce: Rogoźno-Klub Seniora

Harmonogram:

 • uczestnictwo w spotkaniu z emerytami nalężącymi do Klubu- wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania w zakresie świadczeń długoterminowychZaproszone instytucje: Rogoziński Klub Seniora

 

Oddział: Inspektorat w Obornikach

Data i godzina: 24.10.2019 r., godz. 8:00-10:00

Miejsce: Inspektorat w Obornikach

Harmonogram:

 • wykład na temat bezpieczeństwa – zagrożenia i metody działania w walce z oszustamiZaproszone instytucje: VITA S.C. Przychodnia lekarza rodzinnego

Oddział: Inspektorat w Obornikach

Data i godzina: 24.10.2019 r., godz. 10:00-11:00

Miejsce: Inspektorat w Obornikach

Harmonogram:

 • wykład na temat bezpieczeństwa – zagrożenia i metody działania w walce z oszustamiZaproszone instytucje: Policja w Obornikach

 

Oddział: Inspektorat w Obornikach

Data i godzina: 24.10.2019 r., godz. 11:00-12:00

Miejsce: Inspektorat w Obornikach

Harmonogram:

 • wykład na temat podejmowania działań zapobiegawczych pożarowiZaproszone instytucje: Straż Pożarna

Oddział: Inspektorat ZUS w Koninie

Data i godzina: 1-31.10.2019

Miejsce: Inspektorat ZUS w Koninie

Harmonogram:

 • Promocja i zakładanie zintegrowanych kart pacjenta, poradnictwo w zakresie działania NFZ,Zaproszone instytucje: NFZ Oddział w Koninie

 

Oddział: Inspektorat ZUS w Koninie

Data i godzina: 1-31.10.2019

Miejsce: Inspektorat ZUS w Koninie

Harmonogram:

 • Przestrzeganie przed metodami działania oszustów „na pielęgniarkę”, „na pracownika gazowni” itp.Zaproszone instytucje: Policja w Koninie

Oddział: Inspektorat ZUS w Koninie

Data i godzina: 1-31.10.2019

Miejsce: Inspektorat ZUS w Koninie

Harmonogram:

 • Promocja programu „Konińska Karta Seniora”, wydawanie i przyjmowanie wniosków o kartę.Zaproszone instytucje: Przedstawiciele Urzędu Miasta w Koninie, Wydział Spraw Społecznych

Oddział: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Data i godzina: październik 2019 r., godz. 9:00-13:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Harmonogram:

 • Informacje dotyczące pomocy oraz zakresu tej pomocy  osobom będącym już seniorami

Zaproszone instytucje: Przedstawiciela  Opieki Społecznej w Środzie Wlkp.

Oddział: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Data i godzina: październik 2019 r. godz. 9:00-13:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Harmonogram:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami przyznawania Świadczenia uzupełniającego 500+Zaproszone instytucje: Przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Oddział: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Data i godzina: październik 2019 r. godz. 9:00-13:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Harmonogram:

 • Zapoznanie seniorów z niebezpieczeństwami, jakie może stwarzać dla nich codzienności / naciąganie, oszustwa, wyłudzenia
  Zaproszone instytucje: Przedstawiciela Policji w Środzie Wlkp.

Oddział: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Data i godzina: październik 2019 r. godz. 9:00-13:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Harmonogram:

 • Promocja programu „Konińska Karta Seniora”, wydawanie i przyjmowanie wniosków o kartę.Zaproszone instytucje: Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Środzie

Oddział: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Data i godzina: październik 2019 r. godz. 9:00-13:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Harmonogram:

 • Dyżur eksperta ZUS.Zaproszone instytucje: Przedstawiciel Inspektoratu  Środa Wlkp.

Oddział: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Data i godzina: październik 2019 r. godz. 9:00-13:00

Miejsce: Inspektorat ZUS w Środzie Wlkp.

Harmonogram:

Wykład na temat dbania o zdrowie, żeby długo zachować sprawność.