Otwarte i integracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Posiedzenie MRS -0

Kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu odbyło się w Collegium Da Vinci 4 września 2017 r., a jego przewodnim tematem była prezentacja i dyskusja o charakterze informacyjno-integracyjnym dla środowiska osób starszych w Poznaniu.

Jak ważny to temat w działalności miasta jest udział wielu zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w posiedzeniu. Między innymi udział wzięli: Poseł RP – dr Marek Ruciński, a w imieniu Europoseł dr Krystyny Łybackiej – dyr. Biura Ryszard Zaczyński, Radna Miejska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Halina Owsianna, a także: Magdalena Pietrusik-Adamska – Dyrektor Wydz. Zdrowia i Spr. Społecznych, Wojciech BauerDyrektor CIS-u, Adrian Kaczmarek – przedstawiciel ZKZL, Włodzimierz Kałek – Dyrektor MOPR, Katarzyna Kamińska – Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Posnania, dyrektorzy DPS oraz przedstawiciele Kół Seniora i ROD. Oczywiście nie zabrakło na posiedzeniu Jędrzeja Solarskiego – Z-cy Prezydenta Miasta, który z wyjątkową empatią i serdecznością angażuje się w sprawy poznańskich seniorów, jest otwarty na wszelkie inicjatywy, i co ważne, wiele spraw i problemów osób starszych jest załatwianych po ich myśli.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący MRS dr Zdzisław Szkutnik, który nie tylko przedstawił  obecną działalność Rady, ale również poinformował o kierunkowych działaniach MRS w kontekście 10-lecia Rady Seniorów oraz zaprosił do dyskusji zaproszonych gości.

Dyskusje poprzedził referat „Wizerunek Seniorów w poznańskich mediach, raport infobrokerski”, którego prelegentem był dr Tomasz Kozłowski, Kier. Katedry Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci. Dyskusja była wielowątkowa i owocna, a do tego umożliwiła zgłaszanie wniosków i dezyderatów w różnych dziedzinach, szczególnie dedykowanych i mających na rzeczy poprawę życia seniorów w Poznaniu. Liczny udział przedstawicieli różnych grup seniorów potwierdził, że działania MRS w Poznaniu mają sens i przynoszą wiele pożytku dla wszystkich seniorów zamieszkujących w stolicy Wielkopolski.

Tekst i Foto: Roman Szymański