Obchody 100-lecia Uniwersytetu w Poznaniu

uam1 uam3Za rok, 7 maja 2019 r. minie 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet uam4Poznański. Od roku 1955 uczelnia ta nosi nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W latach 1950-1951 część jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego przekształcono w samodzielne szkoły wyższe, które obecnie działają pod nazwami: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) i Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF).

Dla uczczenia rocznicy, biorąc pod uwagę wspólny rodowód wymienionych uczelni, ich Rektorzy powołali Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, który przygotował plan uroczystości i wydarzeń składający się na część główną programu obchodów. Ważnym jego uzupełnieniem będą programy obchodów zaproponowane przez wydziały i inne jednostki organizacyjne współpracujące ze sobą.

W poniedziałek 7 maja 2018 roku podczas konferencji prasowej Rektorzy czterech uczelni zaprezentowali wybrane wydarzenia. W spotkaniu prasowym wzięli udział: Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Andrzej Leuam sicki, Rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof.  Jan Pikul oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Dariusz Wieliński.

Obchody jubileuszu rozpoczną się 1 października 2018 r., o godz. 10:00 – będzie to wspólna inauguracja czterech uczelni – mówił Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Jerzy Bralczyk. Rektor UAM zapowiedział także, że 7 maja 2019 roku, przed budynkiem Collegium Minus UAM, zostanie wmurowana „Kapsuła czasu” z listami, apelami oraz pytaniami do potomnych.  Ma ona zostać otwarta w 2119 roku, na 200. rocznicę powstania Uniwersytetu, zgodnie z ideą: „patrząc w przyszłość, nie zapominamy o tradycji”. Także 7 maja 2019 roku odbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy w Auli UAM.  Rektor UMP, prof. Andrzej Tykarski, zaznaczył, że w rocznicę pierwszej inauguracji Uniwersytetu Poznańskiego, odbędzie się msza św. w Katedrze Poznańskiej, po której nastąpi przemarsz senatów i rad wydziałów czterech uczelni spod Katedry do Auli UAM. 11 maja natomiast, na INEA Stadionie w Poznaniu odbędzie się „Koncert 100-lecia” w wykonaniu Andrei Boccelego. Artyście towarzyszyć będą m.in. chóry akademickie uczestniczące w XIV Międzynarodowym Festiwalu Universitas Cantat 2019.

Rektor UPP, prof. Jan Pikul, zaprosił na międzynarodową konferencję naukową: „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do uniwersytetu 4.0”. Zaznaczył także, że jubileusz ma przypomnieć, że święto Uniwersytetu, to także święto Poznaniaków – z tej okazji, na Placu oraz w Parku Adama Mickiewicza zostaną zorganizowane pokazy, zabawy dla dzieci, warsztaty, prezentacje i koncerty. Wydarzenie nosi tytuł: „Uniwersytety dla Miasta i mieszkańców”.

O wydarzeniach sportowych jubileuszu mówił Rektor AWF prof. Dariusz Wieliński. W II połowie kwietnia 2019 odbędzie się „Bieg 100-lecia” dedykowany twórcom Uniwersytetu Poznańskiego. 8 maja 2019 roku uczelnie zapraszają na Dzień Sportu. Tym razem będzie to impreza w stylu retro, powrót do zapomnianych dyscyplin, które gościły na arenach sportowych początku XX wieku. Zwieńczeniem Dnia Sportu będzie uroczysta gala, na której zostaną podsumowane największe sukcesy sportowe minionego stulecia na ww. uczelniach.

Roman Szymański