O muzyce przy muzyce – tym razem S. Moniuszki

W Starej Prochowni w Jeżyckim Centrum Kultury odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „O muzyce przy muzyce”. Gościem był m.in. Kazimierz Miler Prezes Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych Scena Ludowa.

DWAJ PANOWIE 

Rozmawiają przed Teatrem pan Moniuszko z Bogusławskim:
– Co dziś grają, proszę pana? Czy pan słyszy te oklaski?
Ma pan program?– Nie, niestety, i muzyki też nie słyszę…
– Będę musiał zejść z pomnika, żeby spojrzeć na afisze…
                                    Wanda Chotomska

A ja patrzę i co widzę pan Wodniczak do nas idzie
będzie dzisiaj na wesoło o Moniuszce wszędzie wkoło
bo w programie O Muzyce przy Muzyce dźwięki arii słyszę
i choć chmurno jest na dworze na pogodę ducha liczę …
                                    Zbigniew Roth

Poniedziałkowe, tradycyjnie w samo południe, spotkanie w Starej Prochowni w Jeżyckim Centrum Kultury, otworzył Prezes Towarzystwa PTAAAK i zapowiedział, że celem kolejnego już spotkania O Muzyce przy Muzyce będzie postać ojca Opery Narodowej Stanisława Moniuszki. Zaproszeni goście to osoby mające swój dorobek obywatelski i twórczy, związane z muzyką a wśród nich taki niekwestionowany autorytet jak Kazimierz Miler, Prezes Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych Scena Ludowa,  a tym samym osoba wykształcona kierunkowo jako muzykolog na ocenę wartości talentu i twórczości Stanisława Moniuszki. Pierwszym punktem jego wystąpienia była prezentacja utworu satyrycznego Wandy Chotomskiej pt. Dwaj Panowie. Prowadzący poprosił o przedstawienie w formie recytacji wybranego utworu poznańskiego poetę, autora i kompozytora Zbigniewa Roth, którego recytacja została przyjęta gromkimi oklaskami. Następnie głos zabrał Kazimierz Miler, po wstępnej ocenie miejsca Moniuszki w muzyce narodowej i wartości jego dzieł w kulturze międzynarodowej, przeszedł do omawiania istotnych elementów w upowszechnianiu dzieł Moniuszki i Jego artystycznego życiorysu. Musimy również mieć świadomość, w jakim okresie tworzył Moniuszko i Bogusławski. Jaka była pozycja polskiej kultury na świecie, w którym to, co polskie, szczególnie folklor ludowy wykorzystywany w utworach Moniuszki, nie pozwalał Jemu na swobodną promocję dzieł i zajęcie należnego mu miejsca jako kompozytora dzieł wybitnych. A takimi były skomponowane przez niego utwory operowe jak i operetkowe. Niebagatelną rolę w czasach współczesnych w popularyzacji dzieł Moniuszki odegrał Festiwal Muzyki Moniuszkowskiej w Dusznikach Zdroju. Festiwal ten powstał z inspiracji Marii Foltyn, ale i Poznań ma swój udział w popularyzacji dzieł Stanisława Moniuszki. 2 czerwca 1945 Opera Poznańska rozpoczęła oficjalną działalność po II wojnie światowej i była pierwszym teatrem operowym w Polsce, który wznowił działania artystyczne (wystawiono podówczas „Krakowiaków i Górali” z muzyką Karola Kurpińskiego, w reżyserii B. Horowskiego i scenografii Z. Springera, z kostiumami wypożyczonymi z Krakowa). Na widowni zasiadł wtedy m.in. Edmund Zalewski – minister kultury. Operę tę zagrano ostatecznie 76 razy przy pełnej widowni. W 1949 patronem poznańskiej opery został Stanisław Moniuszko. Losy Stanisława Moniuszki przedstawione w wypowiedzianej piękną polszczyzną narracji przez Kazimierza Millera w znacznym stopniu przybliżyły słuchaczom postać wielkiego kompozytora . Pierwszą część tego spotkania zwieńczyło odśpiewanie przez Zbigniewa Roth jego patriotycznej kompozycji, utworu pt. Przez próg nadziei, co przy wysokiej ocenie prezentowanego dzieła w aktualnej sytuacji przedwyborczej, zdaniem prowadzącego prelekcję pięknie zwieńczyło opowieść o operze narodowej i jej twórcy Stanisławie Moniuszce.
Drugą część spotkania wypełnił mini koncert dzieł Stanisława Moniuszki w wykonaniu dwóch poznańskich artystów: pianisty Romana Dęgi i wokalisty Sławomira Jaślara. Koncert otworzył pianista Roman Dęga polonezem S-dur. To jeden z sześciu skomponowanych i wydanych w Wilnie polonezów. Kolejnym utworem była pieśń pt. Dwie zorze w wykonaniu Sławomira Jaślara, następnie utwór pt. Znaszli ten kraj, kolejnym Krakowiaczek. Po tych utworach panowie Roman Dęga i Sławomir Jaślar wykonali po mistrzowsku scenkę rodzajową z życia Moniuszki pt Cenzor – Juliana Tuwima. Po tej scence kolejnym utworem, była wykonana przez Sławomira Jaślara kompozycja Moniuszki pt. Szumią jodły -aria Jątka z opery Halka. Kolejnym utworem opartym o motyw ludowy był utwór pt. Kum i kuma ,a potem Sławomir Jaślar wykonał Arię Stefana z opery Straszny Dwór.Wzruszeniem przyjęli słuchacze pięknie wykony utwór pt. O matko moja a po nim nastąpiło instrumentalne wykonanie Mazura z Opery Halka, który zakończył ten piękny koncert muzyki Moniuszkowskiej w wykonaniu dwóch wcześniej wymienionych artystów. Oczywiście nie obyło się bez bisu. Całość zwieńczył red. Krzysztof Wodniczak, podziękowaniem dla publiczności i artystów oraz zaproszeniem na kolejne spotkanie, którego tematem będzie muzyka filmowa w wykonaniu Piotra Wizy.

rozedrganych serc tonami
pamięć o nim zachowamy
tą ojczystą naszą pieśń
już na wieki zatrzymamy

autor: Zbigniew Roth

dwaj panowie 5o muzyceO muzyceo muzycedwaj panowie3o muzyce