O ile wzrosną renty i emerytury w 2020roku?

O ile wzrosną renty i emerytury w 2020 roku? Chcielibyśmy już dzisiaj wiedzieć, czy czeka nas podwyżka.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że uniwersalny mechanizm waloryzacji ren i emerytur jest zapisany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. A przewiduje on podnoszenie świadczeń o wskaźnik inflacji powiększony o 20% wzrostu realnych wynagrodzeń.

Wysokość przyszłorocznej waloryzacji zostanie określona w przyszłym roku, na podstawie wskaźników makroekonomicznych, mając na względzie wysokość świadczeń emerytów i rencistów.

Z prognozowanych wielkości makroekonomicznych na rok 2019 w zakresie inflacji i wzrostu wynagrodzeń wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od marca 2020 r. wyniesie nie mniej niż 103,24%. Taka też wielkość została zapisana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji będzie znana w lutym 2020 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2019 rok.

Już od 1 marca 2019 r. emerytury i renty co do zasady wzrosły o nie mniej niż 70 zł. W chwili obecnej najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1 100 zł. Świadczenia te wzrosły od 2016 r. o 25%.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji oznacza, że średnia emerytura, bez podejmowania jakichkolwiek innych działań w przyszłym roku też wzrośnie o ponad 70 zł (brutto).

Seniorzy mogą też liczyć na dodatkową wypłatę emerytury.

- Emeryci mieli w tym roku szczęście, że były wybory do europarlamentu. W przyszłym roku też dostaną 13. emeryturę, bo są wybory prezydenckie – powiedział w programie „Money. To Się Liczy” Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Czy w 2021 roku „trzynastka” będzie wypłacona? Na razie nie można być tego pewnym.

Źródło: MRPiPS

Zdjęcie: pixabay