Nowy Rodzinny Ogród Działkowy otwarty w Poznaniu

dzialka1Data 25 sierpnia 2021 r. zapisze się w pamięci działkowców nowo otwartego ROD ,,Przy lotnisku” na poznańskiej Głuszynie. Wybudowany przez miasto Poznań za kwotę około 6 mln zł  nowy ogród, na którym znajduje się 75 działek rodzinnych, przyjął działkowców ze zlikwidowanego ROD Zjednoczeni oraz 13 działkowców, którzy utracili działki w ROD Bogdanka bezumownie zajmowane na terenie będącym własnością  prywatnego właściciela. Niestety pojemność ogrodu nie zapewniła możliwości przydzielenia działek osobom chętnym spoza osób uprawnionych do otrzymania działki zastępczej.  Obok już urządzonego terenu ogrodu znajduje się jeszcze wolny teren, który jednak jest w planach miasta przeznaczony pod działki zastępcze dla przyszłych likwidacji.

Otwarcie nowego ogrodu, wyposażonego w infrastrukturę, na którą składają się nowoczesny Dom Działkowca z pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi, ogrodowa świetlica w kształcie ośmiokąta przypominająca plaster miodu, nowoczesny plac zabaw bogato wyposażony w urządzenia dla najmłodszych, sieć wodociągowa i elektryczna,  wyrównane i ładnie prezentujące się aleje ogrodowe, parking dla samochodów i miejsca pod kontener na odpady komunalne. Działki zostały ogrodzone ładnym parkanem o wymiarach zgodnych z Regulaminem ROD. Całość tworzy obraz ogrodu XXI wieku.

Na uroczystość otwarcia ROD przybyli obok reprezentacji działkowców Zastępca Prezydenta Poznania Bartosz Guss, przedstawiciele władz samorządowych, projektantka ogrodu i kierownik budowy. Prezesa PZD reprezentował członek Zarządu Krajowego i zarazem prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Edward Galus. Przybyli także prezesi poznańskich ROD  oraz pracownicy biura Okręgu. Gości przywitał prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, który podziękował Prezydentowi za przekazanie PZD pięknego ogrodu, który stanie się wizytówka nowoczesnego ogrodnictwa działkowego. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że oddany ogród nie zabezpiecza oczekiwań mieszkańców Poznania, którzy nadal oczekują na utworzenie nowych miejsc pod ogrody działkowe dostępne także dla nich. Prezydent Bartosz Guss zapewnił, że miasto stara się w pełni wykonywać ciążące na nim obowiązki odtwarzania likwidowanych ogrodów i stara się, by nowy ogród spełnił oczekiwania działkowców. Zapewnił też, że podejmuje starania, by spełnić oczekiwania mieszkańców na nowy ogród działkowy. To ważna deklaracja  w świetle rosnących oczekiwań mieszkańców miasta, zwłaszcza w okolicy Naramowic, gdzie powstają nowe osiedla mieszkaniowe i do Okręgowego Zarządu zgłaszają się liczni chętni na działkę. Mamy nadzieję, że wkrótce obietnica nabierze konkretny wymiar i tak potrzebne tereny pod nowy ogród zostaną przekazane Związkowi. Rosnące zapotrzebowanie na działki w społeczeństwie i znaczenie ogrodów w działaniach na rzecz ochrony klimatu, zdrowego środowiska i znaczenia działki w życiu rodziny były także podkreślone w wystąpieniu. Kolejnego gościa uroczystości prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZD Edwarda Galusa, który nawiązał do Jubileuszu 40-lecia PZD stwierdzając, że ogród jest pięknym prezentem uświetniającym Jubileusz.

Po zakończeniu oficjalnego otwarcia ogrodu działkowego rozpoczęło się pierwsze walne zebranie w nowym ROD. Najważniejszym zadaniem walnego zebrania było powołanie organów statutowych PZD w ROD – zarządu ROD, komisji rewizyjnej ROD oraz delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów. Wybrano 5 osobowy zarząd ROD oraz 3 osobową komisję rewizyjną ROD. Uchwalono także plan pracy i preliminarz finansowego nowego ogrodu.
Okręgowy Zarząd życzy wszystkim użytkownikom działek w nowym ogrodzie działkowym satysfakcji z pracy na działce i powodzenia w zagospodarowywaniu nowych działek, oczywiście zgodnie z Regulaminem ROD.

Poznański przykład budowania nowych ogrodów powinien być wskazówką dla innych samorządów, że warto inwestować w ogrody działkowe, bo to miejsca tak potrzebne w aktualnej sytuacji zmian klimatycznych i potrzeby chronienia środowiska naturalnego.

dr Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu PZD w Poznaniu

dzialka