Możesz zarobić więcej

Od 1. czerwca br. emeryci mogą więcej dorobić do swoich świadczeń.

emerytura

To bardzo ważna wiadomość. Od 1 czerwca renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury będą mogli zarobić do 3732,10 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane.

Podajemy za infor.pl: renta lub tzw. wcześniejsza emerytura są zmniejszane, gdy przychód uzyskany przez świadczeniobiorcę  jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Teraz kwota ta wynosi 3732,10 zł brutto.

Świadczenie jest zawieszane w przypadku, gdy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (6931 zł).

Renta socjalna zawieszana jest zawieszana po przekroczeniu 3732,10 zł przychodu.

Jeśli przychód świadczeniobiorcy przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Świadczenie jest zawieszane, jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6931 zł. Z kolei renta socjalna jest zawieszana po przekroczeniu 3732,10 zł przychodu.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

zdj. pixabay