Miejskie inwestycje mieszkaniowe i program mieszkań studyjnych dla seniorów

Zakończyła się budowa komunalnego osiedla na Strzeszynie w Poznaniu. Przy ul. Biskupińskiej wzniesionych zostało 8 trzykondygnacyjnych budynków ze 120 mieszkaniami.

Najwięcej jest  lokali 2-pokojowych – 72. Projekt przewidywał także budowę 32 kawalerek oraz 16 mieszkań
3 – pokojowych. Największe „M” ma 66,34 m2, najmniejsze – 33,38 m2. Aż 24 lokale przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na Strzeszynie oprócz mieszkalnych budynków powstał też nowy układ dróg wewnętrznych, miejsca postojowe oraz plac zabaw dla najmłodszych. Koszt tej inwestycji to prawie 18 milionów złotych. logo_pełne_00.00.30

Osiedle powstało za podstawie interesującego projektu zakładającego rozproszenie zabudowy
z jednoczesnym stworzeniem kameralnej przestrzeni wspólnej dla mieszkańców. Stąd budynków jest aż osiem, mają one tylko 3 kondygnacje, a elewacje posiadają ciekawe akcenty kolorystyczne dodające urody budynkom. Pierwsi lokatorzy już wprowadzają się będą do nowych „M”.

Zdjęcia: Agrobex

Do końca roku zakończy się kolejna inwestycja mieszkaniowa realizowana obecnie w Poznaniu. Jesienią do nowo budowanych lokali socjalnych na Darzyborze wprowadzi się 50 poznańskich rodzin o niskich dochodach. Budowa rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. W 6 parterowych budynkach zaprojektowano 50 lokali o powierzchni od 27 do 49 m2.  Rozbudowa osiedla socjalnego przy ul. Darzyborskiej jest częścią dużego projektu budowy komunalnych bloków w tej części miasta. Łącznie w Poznaniu przybędzie w najbliższych latach ok 5,3 tys. mieszkań (licząc oddane, rozpoczęte oraz zaplanowane), co w znaczny sposób przyczyni się do zaspokojenia potrzeb lokalowych poznaniaków.

Na dziś ZKZL sp. z o. o. ma zabezpieczone finansowanie budowy ok. 1400 mieszkań komunalnych. Zaplanowane są nie tylko środki na realizację tego przedsięwzięcia, przygotowywane są też same inwestycje (gotowe projekty, pozwolenia na budowę, wnioski o dofinansowanie z funduszu dopłat BGK). Spółka przygotowała także koncepcję sfinansowania kolejnych pól inwestycyjnych w oparciu środki prywatnych inwestorów. Jeszcze w tym roku rozpocznie się pierwszy etap budowy osiedla przy ul. Opolskiej (prawie 300 mieszkań) oraz budowa na Piątkowie (55 mieszkań). Dysponujemy także pozwoleniem na budowę nowych domów komunalnych na Darzyborze (ponad 250 mieszkań).

Na Strzeszynie w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych, Koszalińskiej, Literackiej i Moniki Cegłowskiej powstaje osiedle budowane przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (PTBS). Planowanych jest tam 1100 mieszkań. W marcu tego roku oddano 71 lokali
w klasycznym systemie TBS, a jesienią tego roku będzie można zamieszkać w kolejnych 288 lokalach w ramach programu „Najem z dojściem do własności”. PTBS po zakończeniu inwestycji na Strzeszynie planuje wybudować prawie 2000 mieszkań na poznańskich Naramowicach.

 

Innym programem są mieszkania studyjne dla seniorów.

Program jest skierowany do osób starszych powyżej 65 roku życia i ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych osób starszych. Lokale są ofertą dla osób samotnych lub małżeństw. Dodatkowo w ramach programu możliwe będzie udzielenia wsparcia uczestnikom Programu poprzez świadczenie usług senioralnych mające na celu nabycie i podtrzymanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym – dokładny zakres udzielanego wsparcia jest jeszcze w trakcie opracowywania przez Biuro Spraw Lokalowych, przy udziale Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Studia dla seniora są to samodzielne lokale wydzielone z dużych lokali o powierzchni powyżej 80 m2. Każdy nowopowstały lokal jest samodzielny i składa się z pokoju z odrębną kuchnią lub pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z w.c. i ewentualnie korytarza. W chwili obecnej do programu zakwalifikowano 3 duże lokale, przy ulicach Kantaka i Łąkowej, w których wydzielonych zostało 9 samodzielnych lokali studyjnych, ich zasiedlanie jest obecnie na ukończeniu. Jest to początek programu, cały czas poszukiwane są następne lokale, tak by ciągle poszerzać ofertę dla seniorów.

 

Tomasz Lewandowski – Pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. Mieszkalnictwa Miejskiego, Prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Od początku lat 90-tych XX wieku w debacie publicznej przeważało przekonanie, że każdy obywatel powinien sam zabezpieczyć sobie dach nad głową i państwo czy samorządy winny wyzbyć się posiadanego zasobu mieszkaniowego. Lata zaniedbań w zakresie polityki remontowej publicznego zasobu mieszkaniowego doprowadziły do katastrofalnego stanu technicznego budynków komunalnych i fatalnego wizerunku dzielnic śródmiejskich, które zamiast przyciągać odstraszały nie tylko turystów, ale i lokatorów. W tym czasie, w obliczu wielu wyzwań inwestycyjnych, włodarze zdecydowanej większości miast zdecydowali się odstąpić od realizacji pilnych działań inwestycyjnych ratujących stan domów komunalnych i pozwolili na sprzedaż mieszkań komunalnych, na rzecz dotychczasowych lokatorów, z bonifikatą sięgającą do 90%. Znacznie uszczuplono stan zasobu mieszkań komunalnych, przez co ograniczono możliwości udzielania pomocy mieszkaniowej osobom najbardziej potrzebującym.  W Poznaniu umniejszono ten zasób o ponad 40% tj. z 22 do 12,5 tysięcy mieszkań. Po 25 latach od transformacji ustrojowej i wieloletnich zaniedbaniach w zakresie odtworzenia zasobu mieszkań komunalnych Poznań stanął przed ogromnym wyzwaniem dokonania zasadniczego zwrotu w polityce mieszkaniowej. Począwszy od 2016 roku wstrzymano sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą, stąd na skutek nowych inwestycji mieszkaniowych kolejne lata były pierwszymi od lat 90-tych, w których z roku na roku zwiększaliśmy liczbę mieszkań gminnego zasobu mieszkaniowego. Zrealizowanie najpilniejszej pomocy mieszkaniowej wymaga od miasta pozyskania ponad 4000 mieszkań. Liczba osób, które zwracają się do miasta każdego roku o pomoc zwiększa się i od kilkuset w 2015 sięgnęła 2200 w 2018 roku.