Miejska Rada Seniorów w Poznaniu rozpoczęła III kadencję

Miejska Rada SeniorówDość długo czekaliśmy, ale już jest, działa i zaprasza do kontaktu – Miejska Rada Seniorów. W połowie wakacji nowo wybrani członkowie MRS trzeciej kadencji wybrali swojego przewodniczącego. To najważniejsze dla funkcjonowania rady zebranie wyborcze otworzyła z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM – Dorota Potejko, zaś dalsze przewodnictwo zgromadzeni członkowie MRS powierzyli Piotrowi Frydryszkowi. Przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów III kadencji na lata 2014-2018 został Zdzisław Szkutnik. Na kolejnym posiedzeniu MRS wyłoniono Prezydium: zastępcą przewodniczącego MRS wybrano dr n. med. Annę Jakrzewską-Sawińską, na sekretarza – Bogdana Nowaka.

Oto pełny skład Miejskiej Rady Seniorów III kadencji: Bogdan Nowak – reprezentujący Radę Miasta Poznania; Małgorzata Nowak-Karlińska – reprezentująca Radę Miasta Poznania; Anna Sarbak – reprezentująca Radę Miasta Poznania; Jan Chudobiecki – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania; Piotr Frydryszek – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania; Zdzisław Szkutnik – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania; Aldona Anastasow – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku; Jerzy Babiak – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku; Anna Jakrzewska-Sawińska – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku; Witold Kozak – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku; Henryk Marciniak– reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku; Janina Paprzycka – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku; Lidia Wrocińska – Sławska – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku; Krzysztof Wodniczak – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku; Marianna Zbierska – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.

RAMKA

DYŻURY MRS

Radni MRS zapraszają poznańskich seniorów do kontaktu.

Oto harmonogram dyżurów:

  1. Urząd Miasta, Plac Kolegiacki 17, pok. 52 (Koło Emerytów, parter), tel.: 61/878-52-19 we wtorki, godz. 12:00 – 14:00 w następujących terminach: 6 i 13 października, 17 i 24 listopada 2015 r.
  2. Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mickiewicza 9A, tel.: 61/842-35-09, godz. 9:00 – 11:00 w następujących terminach: 17 września i każdy następny czwartek  2015 r. Zalecane wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.
  3. Hospicjum Domowe, ul. Bednarska 4, tel.: 61/855-11-76, godz. 11:00 – 13:00, pok.- pytać w recepcji, w następujących terminach: 24 listopada, 8 grudnia 2015 r.
  4. Nadto, w porozumieniu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 69 – oferowane są porady prawne i obywatelskie dla Seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym (więcej wyjaśnień pod tel.: 783/778-707), w godz. 16:00 – 18:00 w następujących terminach: 29 września, 27 października, 17 listopada 2015 r.

 

Fot.Biuro Prasowe Urzędu Miasta Poznania