Miejska Rada Seniorów w Poznaniu – posiedzenie wyjazdowe podsumowujące działalność III kadencji

DSC_9462Wybory samorządowe powodują, że kończy się kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Powołana w 2007 r. – jest najdłużej działającą w kraju jednostką działającą na rzec środowiska seniorskiego. Główne obszary działania wyznaczone Radzie to:  zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów; – wspieranie aktywności ludzi starszych; – problemy mieszkalnictwa dla seniorów; – problemy profilaktyki i promocji zdrowia seniorów; – przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu i pozytywnego społecznego wizerunku; wreszcie – rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

Rada w obecnym składzie osobowym, powołana na okres kadencji Rady Miasta, jest już trzecią w historii, i tym samym w momencie nowych wyborów kończy swoją działalność. Z tej okazji odbyło się wyjątkowe spotkanie – posiedzenie wyjazdowe podsumowujące działalność III kadencji. W posiedzeniu wzięły udział zaproszeni goście w osobach: Z-ca Prezydenta Jędrzej Solarski, Dyrektor WZiSS Magdalena Pietrusiak-Adamska, Dyrektor CIS Wojciech Bauer oraz dyrektorzy/kierownicy DPS i wybranych Klubów Seniora. Spotkanie zostało połączone jednocześnie z warsztatami, typu edukacyjno-rekreacyjnego nt. „człowiek a natura”, z treningiem inspiracji i elementami arteterapii. Miejscem posiedzenia było Kamińsko k. Murowanej Gośliny.

Podsumowując okres kadencji, która była wyjątkowo pracowita i przyniosła wiele konkretnych wyników, należy zaznaczyć, że bez doskonałej współpracy z Władzami Miasta oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi, byłaby niemożliwa. O tym wspominali wszyscy uczestnicy, a podziękowania płynęły ze wszystkich stron. Jednocześnie zadeklarowano, że współpraca będzie kontynuowana.

Mimo że Rada nie posiada funkcji wykonawczej, tylko inicjatywną, to jednak przez cały dotychczasowy okres była obecna i aktywna, a jej działania uwidoczniły się w szeregu przedsięwzięć, które wraz z wieloma jednostkami organizacyjnymi np. Urząd Miasta, CIS i WZiSS, zostały wdrożone do realizacji i znalazły pełną akceptację środowiska.

Wśród wielu z nich (2015-2018) należy wymienić:

 1. ‚Złota rączka‘ – od jesieni 2016 r. – rocznie ok. 1500 realizacji.
 2. Dodatek 4-kolumnowy z własną winietą tytułową „Aktywny Senior“ do miesięcznika „Poznań*“ – od kwietnia 2017 (nakład 40 tys.).
 3. ‚Taksówka dla Seniora‘ – od października 2017, tylko w 1. półr. 2018: prawie 5 tys. realizacji!
 4. Dostawa książek do domu dla czytelników Biblioteki Raczyńskich – od 02. 2018 (do sierpnia: 140 użytkowników, dostarczonych 450 vol.)
 5. Na ogół coroczne szczepienia dla Seniorów przeciw grypie – 4-8 tys. osób.
 6. Teleopieka (ponad 650 urządzeń) organizowana przez MOPR – od 2 poł. 2017 r.
 7. Minigrant – bezzwrotne 10 tys. zł na adaptację mieszkania do starości (ZKZL, 50 mieszkań w 2018) – podjęto od 1 marca 2018.
 8. Korzystanie z 15% mieszkań o statusie „dla Seniorów“ z puli 1300 budowanych przez ZKZL w l. 2016-2019 w 10 lokalizacjach Poznania + 25-30 mieszkań „treningowych“, czyli w praktyce wspomaganych – zaplanowanych na 2018.
 9. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (leczniczego) – uruchomiona wspólnie z Caritas Archidiec. Poznańskiej
 10. Informacja w „jednym okienku“ o załatwianiu spraw urzędowych.
 11. Pedicure leczniczy dla osób 80+ w ich domu (obcinanie/wycinanie paznokci). Uruchomiono w czerwcu 2018, do sierpnia 85 zrealizowanych usług!
 12. Poznańska Złota Karta 60+ – od marca 2018 (aktualnie prawie 14 tys. Seniorów pobrało, ponad 80 podmiotów zaoferowało ulgi na swe usługi i produkty).
 13. Animator Senioralny‘ pomoc CIS w pracach 64 Klubów Seniora.
 14. Pudełko życia‘ – pomoc CIS dla osób mieszkających samotnie w sytuacjach zdrowotnie kryzysowych – od 3 lat.
 15. „Poznańska Akademia Bezpieczeństwa“ Seniora + informacja książkowa ‚Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa‘ organizowana przez CIS.
 16. Tytka Seniora“ z różnymi bieżącymi druk. informacjami (także w wersji online przygotowywana i dystrybuowana przez CIS od kilku lat w nakł. 1000 egz.
 17. Animowanie życia społecznego/kulturalnego Seniorów: – w DPS-ach, Klubach Seniora, MOPR (4 x w roku ‚Oaza‘ w Strzeszynku dla ok. 100 osób, bezpłatne wejściówki do teatrów, 9-11 wydarzeń na MTP, tańsze bilety, wydarzenia krajoznawcze, kilkumiesięczne warsztaty malarskie w ‚Oazie‘ – dwukrotnie, potańcówka dla Seniorów.
 18. Starania o autobus na 8 wózków dla osób niepełnosprawnych z opiekunami (fabryka w Bolechowie) – w trakcie załatwiania, możliwy termin realizacji: kwiecień 2020, cena ok. 1,2 mln zł.
 19. Pierwsza w Poznaniu Międzypokoleniowa Parada Seniorów – zrealizowana 2 czerwca 2018.
 20. Prace w toku nad reaktywacją ‚Odnowy‘ - Klubu Seniora w nowej koncepcji – od początku 2018 r. (500 tys. zł przyznane przez Radę Miasta w listopadzie 2017).
 21. Poradnik Seniora. Porady prawne 2016‘ zebrane i opublikowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu w 2017- dystrybuowane m.in. przez MRS.
 22. Opaska medyczna SOS – lipiec/sierpień br. – pilotaż dla 1000 seniorów 70+ w 2018.
 23. Rozpoczęto (sierpień 2018) przygotowanie do pilotażowej realizacji 100 tabletów dla Seniorów ze stałym dostępem do internetu i 5. grupami użytecznych funkcjonalności (aplikacji), z możliwością objęcia po przeszkoleniu (udział studentów kierunku ‚Animacja osób 50+‘ na AWF) 1000 Seniorów w 2019 r.
 24. Okienko dla emeryta‘ w Urzędzie Pracy – w celu ułatwienia podjęcia/kontynuowania pracy zarobkowej Seniorom. Konsultacje pomysłu.

Oczywiście nie są to wszystkie przedsięwzięcia, w których MRS miała swój udział. O wielu z nich wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego Magazynu, który tym samym składa podziękowania za dotychczasową współpracę z nadzieją, że szeroka praca na rzecz seniorów w Poznaniu będzie kontynuowana…

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

DSC_9415DSC_9436 DSC_9380DSC_9474DSC_9433DSC_9462