Miejska Rada Seniorów pracuje on-line

Kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbyło się 22 listopada w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM.

Miejska Rada Seniorów

Podczas spotkania radni zapoznali się z informacją władz miasta o projekcie budżetu miasta Poznania na rok 2022 i wieloletniej prognozie finansowej w sferach związanych z polityką senioralną. Założenia przedstawił z-ca prezydenta Jędrzej Solarski, a w szczegółach przybliżyła dyrektor WZiSS Magdalena Pietrusik-Adamska. Ambitne plany zawarte w projekcie, pozwalają wyrazić nadzieję, że sprawy osób starszych w Poznaniu nadal będą należeć do priorytetowych zadań władz i seniorzy mogą oczekiwać nie tylko na kontynuację dotychczasowej polityki senioralnej, ale i dalszy wzrost zainteresowania tą grupą społeczną. W posiedzeniu, poza członkami MRS wzięli udział także: Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, radni miasta Halina Owsianna, Małgorzata Woźniak i Henryk Kania oraz Wojciech Bauer dyrektor CIS oraz panie Dorota Potejko i Lidia Płatek z WZiSS.

Na 2022 r. między innymi na pomoc społeczną przewiduje się wydatki w kwocie 48 258 059,-, na programy integracyjne 579 907,-, na zadania inwestycyjne 11 969 257,-. Nadal będzie oczywiście kontynuowany program VIVA Senior zawierający bezpłatne usługi, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem seniorów zamieszkujących w Poznaniu.

Roman Szymański

zdj. R. Szymański