Miejska Rada Seniorów – podsumowanie III kadencji

DSC_8093-1Sala Błękitna Urzędu Miasta była tym razem miejscem spotkania członków MRS oraz zaproszonych gości. Posiedzenie, jedno z ostatnich w obecnym składzie, albowiem obecna kadencja kończy się w chwili wybrania nowych władz samorządowych, jak zwykle przyniosła wiele ciekawych wniosków i rozwiązań. Krótkiego podsumowania III kadencji dokonał obecny Przewodniczący MRS dr. Zdzisław Szkutnik, który jednocześnie podziękował wszystkim członkom Rady za dotychczasowe zaangażowanie w sprawy seniorów. Wiele dotychczasowych postulatów i programów dla starszych mieszkańców Poznania zostało wdrożone, a MRS ma w tym wyjątkowy udział. Oczywiście było to możliwe dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu  Prezydenta Miasta, a szczególnie Z-cy Prezydenta Jędrzeja Solarskiego, dla którego przez cały okres kadencji nie było rzeczy niewykonalnych, a wszelkie działania na rzecz seniorów miały zawsze pełne poparcie władz. Dzięki tej współpracy, Poznań – miasto przyjęte do sieci miast przyjaznych starzeniu WHO – dla wielu innych stanowi wzór do naśladowania. Wiele pakietów i projektów wdrożonych w Poznaniu zostało powielonych przez inne ośrodki w kraju. Nie sposób w jednej publikacji wymienić wszystkie dokonania przy współudziale MRS, które zostały wdrożone w mieście. Złota rączka, taksówka dla seniora, wypożyczalnia książek z dowozem do domu, teleopieka, minigranty – bezzwrotne 10 tys. zł. na przystosowanie mieszkań do potrzeb osób starszych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i wiele innych bezpłatnych pakietów stymulujących i jednocześnie umożliwiających poprawę doli seniora. O niemal wszystkich tego typu działaniach informowaliśmy wielokrotnie na łamach magazynu.

Wyjątkowym gościem posiedzenia był dr Bartłomiej Wróblewski- Poseł na Sejm RP, który przedstawił wybrane zagadnienia środowiska osób starszych Miasta Poznania w kontekście polityki senioralnej państwa. Podczas dyskusji Poseł Wróblewski wspomniał o działaniach rządu, przewidującego uruchomienie programu poprawy dochodów emerytów i rencistów. Nie będzie to niestety oczekiwane zniesienie opodatkowania emerytur, czy 500+ dla seniora, jednak zgodnie ze złożoną deklaracją, należy spodziewać się, że obecny rząd o emerytach nie zapomni i przynajmniej osoby o najniższych dochodach uzyskają podwyższenie dochodów. Niestety nie udało się uzyskać bliższych informacji w tym temacie.

W posiedzeniu wzięła udział również Ewa Jemielity – Przewodnicząca Komisji Samorządowej Rady Miasta, która przedstawiła temat związany z rozwiązywaniem problemów geriatrycznych na terenie aglomeracji poznańskiej.

Na posiedzeniu nie zabrakło oczywiście innych tematów nurtujących środowisko osób starszych. M.in. Mówiono również o niedozwolonych praktykach wobec seniorów stosowanych przez banki, zagrożeniach związanych z zakupami na pokazach, zagadnienie ławeczek dla Seniorów i dostępności toalet w sieciowych marketach, a także tworzeniu enklaw z zielenią i potrzebach większej współpracy z Radami Osiedli itd.

Należy wyrazić nadzieje, że po wyborach do władz samorządowych, kolejna IV kadencja MRS również wykaże się dużym zaangażowaniem w sprawy seniorów, co w konsekwencji zaowocuje dalszym wzrostem wszelkiej pomocy ze strony władz samorządowych. W samym Poznaniu armia seniorów przekroczyła 145 tys. mieszkańców i seniorzy oczekują dalszych działań, jeszcze bardziej efektywnych, które stworzą dla tej grupy społecznej warunki do lepszego życia…

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

sesja2sesja7sesja6sesja3sesja