Miejska Rada Seniorów podsumowała rok

zdjęcie mrsPosiedzenie MRS w dniu 28 stycznia br., drugie w tym roku, przyniosło między innymi sprawozdanie z działalności Rady w 2020 r. W stosunku do planu pracy na rok 2020 wystąpiły zmiany związane z zakazami organizowania spotkań w związku z pandemią. M.in. na rok 2021 przesunięto spotkanie z przewodniczącymi rad osiedli i spotkanie Rad Seniorów Metropolii Poznańskiej.

Rada spotkała się w roku 2020 dziesięć razy, w większości w trybie zdalnym ze względu na pandemię Covid-19. Poza członkami MRS w powiedzeniach wzięli udział między innymi: Jędrzej Solarski – zastępca Prezydenta Miasta, Magdalena Pietrusik-Adamska – dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wojciech Bauer – dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych,  Dorota Potejko –  pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Lidia Płatek i Sonia Mikołajczak z Wydziału Zdrowia, a także dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej. W zebraniach Miejskiej Rady Seniorów brali udział radni: Lidia Dudziak, Ewa Jemielity, Henryk Kania, Maria Lisiecka-Pawełczak, Małgorzata Woźniak.

W tym okresie Rada przyjęła 6 stanowisk, 3 uchwały i 14 opinii, między innymi: sytuacji seniorów w czasie pandemii koronawirusa, Domów Pomocy Społecznej,  opieki zdrowotnej nad seniorami w czasie pandemii, miejskich szczepień przeciw grypie, wspomagania edukacji cyfrowej seniorów, „przymusu” pakietowych usług telefonicznych, internetowych i radiowo-telewizyjnych. Rada podjęła uchwały w sprawie: ustanowienia Regulaminu Nagrody „Senioribus Optime Meritis” (Najlepszy Przyjaciel Seniorów), rozstrzygnięcia 1 edycji nagrody „Senioribus Optime Meritis”, przyjęcia własnego projektu Statutu Miejskiej Rady Seniorów.

Poza stałymi działaniami Rady, takimi jak: opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Poznania, opiniowania zamierzeń CIS i Wydziału Zdrowia dotyczących osób starszych, projektów skwerów i zieleńców, spotkań przedstawicieli MRS z grupami seniorów, udziału w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji Rady Miasta, a także posiedzeniach Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, ścisłej współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych i Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych – członkowie Rady brali udział w innych przedsięwzięciach senioralnych miasta. Przedstawiciele MRS brali udział w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania „Mobilny Poznań”, w spotkaniach Forum Klubów Seniora, Debacie oksfordzkiej w Baraku Kultury, a także w konferencji naukowej podsumowującej realizację projektu „Od dialogu do deliberacji”.

Roman Szymański