Majówkowe spotkanie w Oazie

oaza13 oaza14 oaza15 oaza16 oaza12W tradycję spotkań Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu wrosły odbywające się raz w kwartale spotkania z seniorami. Każdorazowo bierze w nich udział Z-ca Prezydenta Miasta Jędrzej Solarski, dla którego wszelkie sprawy związane z życiem w mieście osób w starszym wieku należą wręcz do priorytetowych. Tym razem w „majówce przy grillu” wziął udział również „szef szefów” – Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, który w krótkim wystąpieniu podziękował seniorom za wnoszony przez osoby starsze wkład w rozwój Poznania, z jednoczesną obietnicą dalszej, szeroko rozumianej pomocy dla tej grupy społecznej.

Poznań jest wiodącym miastem w kraju, w którym sprawy seniorów są traktowane w sposób kompleksowy i systemowy. Nowatorskie programy senioralne, pakiety pomocowe i podejście władz miasta do problemów osób starszych, pozwalają na spojrzenie w przyszłość z dużym optymizmem – i jednocześnie z wiarą, że każdy senior znajdzie zrozumienie i wsparcie ze wszystkich stron. Spotkania w strzeszyńskiej Oazie są tylko małą cząstką działalności organizacji pozarządowych, ale jakże cenną dla każdego seniora. Wyjątkowa atmosfera, a także wspólna zabawa przynosi seniorom wiele miłych i niezapomnianych chwil, które są tak niezbędne dla wszystkich, a szczególnie osób w podeszłym wieku.

Dziękujemy…

Roman Szymański