Listopad w Domu Bretanii

W listopadzie Dom Bretanii zaprasza na ciekawe wykłady, wystawy i koncerty. Część wydarzeń odbędzie się stacjonarnie oraz w wersji online.

Dom BRetanii

 

Harmonogram wydarzeń:

 do 12 listopada, Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta, plac Kolegiacki

Yvon Boëlle – wystawa fotografii „Wędrowcy Drogi św. Jakuba”

Na potrzebę wystawy w Poznaniu fotograf dokonał wyboru zdjęć pokazujących pielgrzymów zanurzonych w różnorodnym pejzażu dróg prowadzących do Santiago de Compostela.

3 listopada, godz. 18.00, Online: Zoom, Facebook

Wiedza kontrolowana, czyli o „botanice dla kobiet” w XVIII wieku we Francji – wykład prof. Barbary Łuczak (UAM) z cyklu „Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw”

Co kobieta w końcu XVIII wieku we Francji powinna wiedzieć o roślinach, a co należy przed nią zataić i dlaczego? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu.

8 listopada, godz. 18.00, Online: Zoom, Facebook

Inskrypcje na nagrobkach polskich na paryskich cmentarzach – wykład Hanny Zaworonko z cyklu „Paryż. Spotkania z historią najsłynniejszego miasta świata”

Wykład przedstawi liczne nagrobki sfotografowane przez Hannę Zaworonko z ich często wzruszającymi próbami zwrócenia uwagi na zmarłych Polaków pochowanych na francuskiej ziemi.

17 listopada, godz. 18.00, Dom Bretanii

Globalne i lokalne w nazwach poznańskich ulic – wykład prof. Magdaleny Graf (UAM) w ramach Dni Bretanii

W jakim stopniu dawne i nowe nazwy poznańskich ulic odzwierciedlają tendencje obserwowane w innych polskich miastach? Na ile można w nich dostrzec lokalność (poznańskość) związaną z wydarzeniami historycznymi, znanymi postaciami czy gwarą miejską.

24 listopada, godz. 18.00, Online: Zoom, Facebook

Paryż w ostatnich dekadach ancien régime’u widziany oczami polskich podróżników – wykład dr Aleksandry Janiszewskiej z cyklu „Paryż. Spotkania z historią najsłynniejszego miasta świata”

Jakie miejsca odwiedzała Teofila Morawska, siostra słynnego Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, co w Paryżu fascynowało księdza Franciszka Ksawerego Bohusza, a na co narzekał Feliks Oraczewski, wysłannik króla Stanisława Augusta?

25-27 listopada, Dom Bretanii

Rezydencja artystyczna Annie Ebrel (Bretania) i Moniki Kuś (Poznań) w ramach projektu „Bretońskie i polskie śpiewy kobiece. Tak odległe, a tak bliskie”

Spotkanie obu śpiewaczek przed kilku laty w Poznaniu zainspirowało je do stworzenia przestrzeni dla spotkania ich rodzimych tradycji śpiewu oraz do szukania wspólnych kobiecych wątków w pieśniach bretońskich i polskich. Owoce pracy śpiewaczek podczas rezydencji artystycznej w Poznaniu zostaną zaprezentowane na kameralnym koncercie w Domu Bretanii 27 listopada.

Szczegóły i kontakt:

Zdjęcie: Nicolas Jean Baptiste Raguenet, „Le Pont Neuf et la pompe de la Samaritaine, vus du quai de la Mégisserie”, fot. z archiwum Domu Bretanii