Kultura dla seniora

- „Współpraca Miejskiej Rady Seniorów z miastem zawsze układała się doskonale, zarówno podczas poprzedniej kadencji, jak i w obecnej – podkreślił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania na konferenDSC_3274cji prasowej w dniu 21 marca - Seniorzy sami przychodzą do nas z pomysłami i rozwiązaniami, a my ich słuchamy i odpowiadamy na ich potrzeby. Najnowszym tego przykładem jest nowy projekt „Senior w Muzie”.

W Poznaniu co czwarty jego mieszkaniec jest seniorem. Dlatego władze miasta wspólnie Miejską Radą Seniorów nieustannie poszerzają listę usług adresowanych do nich. Senior w Poznaniu może liczyć w każdym przypadku na zainteresowanie władz samorządowych, wspomaganych przez liczne instytucje i organizacje. Wszyscy seniorzy objęci są pakietem Poznań Viva Senior, w skład którego wchodzą liczne – nowatorskie na skalę krajową – usługi dla starszych mieszkańców miasta:

Projekt Złota Rączka dla seniora to bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach (wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu czy niedziałającej spłuczki itp.). Skierowany jest do osób, które mają 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Poznania, zwłaszcza osób samotnych. W 2018 r. w jego ramach wykonano 1 901 usług.

Taksówka dla seniora to bezpłatne usługi transportowe dla osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (na badanie czy wizytę specjalistyczną). W 2018 r. wykonano 8 586 kursów taksówką.

Pudełko życia to projekt skierowany do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie z wyboru. Pudełko zawiera szereg danych mogących ułatwić służbom medycznym dostęp do najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniora. Umieszcza się je w półce na drzwiach lodówki. W roku 2018 wydano 7 775 takich pudełek. W podobny sposób działa Opaska medyczna, która również ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia seniorów – jej projekt jest w opracowaniu.

Książka dla seniora pozwala na bezpłatne dostarczanie mieszkańcom książek, audiobooków i filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich. Projekt skierowany jest do osób po 60. roku życia, mieszkających na terenie miasta Poznania, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni. W 2018 r. odnotowano 1 137 wypożyczeń książek i 60 audiobooków.

Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów to bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp. Program adresowany jest do osób, które mają 75 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu i są niepełnosprawne lub długotrwale, przewlekle chorują. W roku 2018 wykonano 540 takich usług.

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego pozwala na udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2018 r. podpisano 78 umów na wypożyczenie sprzętu.

W trakcie opracowywania jest projekt Mycie okien dla seniora. Otwarty konkurs na jego realizację zostanie rozstrzygnięty w maju. Usługa obejmować będzie umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów. Projekt adresowany jest do osób, które mają 80 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która jest niepełnosprawna, długotrwale chora lub niesamodzielna.

Zapowiedziano również plany kolejnych usług – wprowadzenia rikszy dla seniorów na poznańskich cmentarzach wraz z myciem grobów ich najbliższych.

Obecnie dużym powodzeniem w mieście cieszy się Poznańska Złota Karta, która upoważnia seniorów nie tylko do bezpłatnego wejścia na wybrane spektakle, ale również do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki, jakie można dzięki niej uzyskać, to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy oświatowych, jak i prywatnych firm. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem – tylko w 2018 roku wydano 17 208 kart. Karta Seniora jest częścią większego pakietu Poznań Viva Senior.

Do kina i teatru

Wiosną rusza nowy cykl wydarzeń kulturalnych dla poznańskich seniorów. Od kwietnia starsi mieszkańcy miasta będą mogli dzięki Poznańskiej Złotej Karcie za darmo wejść na teatralny spektakl albo taniej kupić bilety do kina. „Senior w Muzie” to inicjatywa Miejskiej Rady Seniorów III kadencji, realizowana przy wsparciu miasta. W niemal każdą środę, począwszy od 3 kwietnia, poznańscy seniorzy w wieku 60+ będą mogli spotkać się w kinie Muza i razem obejrzeć filmy z bieżącego repertuaru albo klasykę kina. Raz na tydzień specjalnie dla nich wyświetlane będą dwa seanse: o godz. 15 i 17.30, każdy zostanie poprzedzony krótką prelekcją. Bilet na seans będzie kosztować 10 zł (po okazaniu legitymacji emeryta, rencisty lub Karty Seniora – „Poznańskiej Złotej Karty”). W cenę wliczona jest kawa lub herbata.

Kolejną nowością jest zmiana w sposobie rezerwacji wejściówek na inne wydarzenia kulturalne, głównie spektakle teatralne. Od 2 kwietnia niezbędna do tego będzie Karta Seniora – Poznańska Złota Karta. Aby zarezerwować bilet na spektakl, trzeba będzie w dany dzień zadzwonić pod nr tel. Poznań Kontakt (61 646 33 44) oraz podać swoje imię i nazwisko oraz numer Karty Seniora. Karta potrzebna będzie również przy odbiorze wejściówek w Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24) oraz przy wejściu na spektakl.

W danym półroczu każdy posiadacz „Poznańskiej Złotej Karty” będzie mógł zarezerwować maksymalnie 2 wejściówki na jeden z oferowanych spektakli. Kolejne rezerwacje na ten sam numer Karty będą możliwe w następnym półroczu. W sezonie wiosennym będzie można obejrzeć m.in.: „Zakonnicę w przebraniu” i „Kwartet” (w Teatrze Muzycznym), „27 grudnia” i „Drugi spektakl” (w Teatrze Polskim). Terminy rezerwacji i odbioru wejściówek spektakle będą umieszczone na stronie Miasta Poznań (www.poznan.pl) oraz na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych (www.centrumis.pl).

Terminy najbliższych spektakli:

10 kwietnia 2019 r., godz. 19.00, „Zakonnica w przebraniu” – Teatr Muzyczny

11 kwietnia 2019 r., godz. 19.00, „Zakonnica w przebraniu” – Teatr Muzyczny

12 kwietnia 2019 r., godz. 19.00, „Zakonnica w przebraniu” – Teatr Muzyczny

13 kwietnia 2019 r., godz. 15.00, „Zakonnica w przebraniu” – Teatr Muzyczny

31 maja 2019 r., godz. 19.00, „Kwartet” – Teatr Muzyczny

2 czerwca 2019 r., godz. 19.00, „Kwartet” – Teatr Muzyczny

27 kwietnia 2019 r., godz. 14.00 i 17.00,  „27 grudnia” – Teatr Polski (Scena Duża)

 

Mieszkanie dla seniora – nabór uzupełniający

Poza pakietem Poznań Viva Senior miasto wprowadza też inne udogodnienia dla starszych mieszkańców. Jednym z nich jest program „Mieszkanie dla Seniora”. Na podstawie umów z PTBS miasto zyskało 185 lokali, które zostały dostosowane do potrzeb starszych osób. Część z nich wyposażona jest w instalację, dzięki której seniorzy mogą w razie potrzeby wezwać pomoc. Dla wygody lokatorów w części łazienek zamontowane są też specjalne uchwyty i brodziki posadzkowe. W większości mieszkań wyeliminowano progi i różnice poziomów podłogi.

Większość z nich mieści się w 4 budynkach na terenie miasta: przy ul. Drewlańskiej 10 (62 mieszkania),  Grabowej 22B i 22 c (79 mieszkań), ul. Moniki Cegłowskiej 10-22 (35 mieszkań) i w innych lokalizacjach (9 mieszkań). Mieszkania są obecnie zamieszkane, ale rocznie zwalnia się od kilku do kilkunastu z nich. Dlatego miasto rozpoczyna uzupełniający nabór wniosków, który potrwa do 3 kwietnia.

O zawarcie umowy najmu mogą się ubiegać osoby, które mieszkają w Poznaniu, skończyli 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej, lub renty oraz  spełniają kryterium dochodowe.

Miesięczny koszt utrzymania lokalu w zasobie PTBS to czynsz (aktualnie do ok.16,00 zł/ m2) oraz opłaty eksploatacyjne. Aby zawrzeć umowę najmu, trzeba wpłacić kaucję. W pierwszej kolejności prawo najmu będą miały osoby, które mieszkają w mieszkaniu komunalnym i zgodzą się na przekazanie go miastu. Większe szanse będą też mieli m.in. seniorzy, którzy ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu komunalnego lub mają uprawnienie do mieszkania zamiennego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50  oraz na stronie internetowej: bip.poznan.pl.

Na rzecz seniorów działa również ZTM. Prawie 26 tysięcy osób korzysta obecnie z Biletu Seniora wprowadzonego do taryfy ZTM Poznań w październiku 2015r. To atrakcyjny cenowo bilet okresowy, kosztujący 50 zł na cały rok na strefę A dla osób, które – mają 65 lat, a jeszcze nie ukończyły 70. roku życia.

 Prof. Antoni Szczuciński – Przewo dniczący IV kadencji Miejskiej Rady Seniorów podsumował spotkanie: „Pod względem liczby projektów dla seniorów Poznań jest chyba najlepszym miastem w Polsce. Tu powstała pierwsza miejska rada seniorów w kraju. Naszym zadaniem jest teraz ocena tych przedsięwzięć. Chcemy też przyjrzeć się możliwościom współpracy klubów seniora z poznańskimi szkołami”

 

Roman SzymańskiDSC_3279 DSC_3283 DSC_3290