Książki autorstwa Jerzego Grabusa o wydarzeniach Czerwca 1956 roku w Poznaniu

Jerzy Grabus był uczestnikiem pamiętnych wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 r. w Poznaniu. Studiował wówczas na pierwszym roku Politechniki Poznańskiej. Początkowo brał udział w manifestacjach przeciw PRL-owskiej władzy w różnych miejscach Poznania. Znane jest zdjęcie z prasy zagranicznej z „Paris  Match” z 7 lipca 1956 r., gdzie widoczny jest wyróżniający się wzrostem Jerzy Grabus, będący wśród demonstrantów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Brał także czynny udział w ostrzeliwaniu siedziby Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Kochanowskiego w Poznaniu.

Według aktu oskarżenia, „przyznał się do zarzucanych mu czynów w całej rozciągłości”. Inwigilowany był 11 lat przez organy bezpieczeństwa PRL.

CCI20160611_0001Jerzy Grabus jest autorem książki p.t. „POWSTANIE POZNAŃSKIE 1956 r. AKTY OSKARŻENIA”, która została wydana w 2010 r. Jest wiele opracowań naukowych o problemach czerwcowych wydarzeń w 1956 r. w Poznaniu. Książka autorstwa Jerzego Grabusa jest jednak szczególna. Autor wykonał mozolną pracę, przez wiele miesięcy penetrował archiwa i ujawnił czytelnikom akty oskarżenia przygotowane przez oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa PRL przeciw demonstrantom i uczestnikom walczącym przy użyciu broni palnej w Poznaniu w czerwcu 1956r.

Publikacja ta przez swój autentyzm ma szczególne walory poznawcze. Przedstawiono 47 aktów oskarżenia przeciw 132 uczestnikom poznańskich wydarzeń 1956 r., a także przedstawiono poszczególne fazy Powstania oraz postacie najdzielniejszych powstańców.

Nowa książka – album autorstwa Jerzego Grabusa p.t. „POZNAŃ CZERWIEC 1956 r. W FOTOGRAFII”   wydana w tym roku, jest poświęcona upamiętnieniu 60 rocznicy Powstania Poznańskiego. W albumie jest prawie 400 zdjęć najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w tym okresie m. in.:

  • likwidacja stacji zagłuszającej zagraniczne audycje radiowe dla Polski,
  • rozbicie więzienia,
  • zajęcie Domu Partii (siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR),
  • zajęcie siedziby Komendy Wojewódzkiej MO,
  • fotografie z pokojowej manifestacji przed siedzibą Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie zostali ostrzelani manifestanci, co spowodowało odwet zgromadzonych tam uczestników, w wyniku czego nastąpiła interwencja regularnych oddziałów wojska i ofiary śmiertelne. Są także zdjęcia tablic i miejsca pamięci oraz budowa i odsłonięcie pomnika POZNAŃSKICH KRZYŻY na Placu Adama Mickiewicza.

Poezja nawiązująca tematycznie do wydarzeń czerwca 1956 roku będzie urozmaicała treść albumu.

Autor przygotowuje trzecią książkę p.t. „PROCESY POZNAŃSKIE 1956 roku”. W opracowaniu zostaną przygotowane w całości akty oskarżenia, ostatnie słowa oskarżonych, wyjątki z mów obrończych oraz wyroki sądowe z Sądu Wojewódzkiego i Najwyższego, a także najważniejsze dokumenty procesowe. Będzie spis oskarżonych i ich obrońców oraz ukazane sylwetki wyróżniających się w czasie rozpraw sądowych obrońców. Opracowanie urozmaicą zdjęcia z procesów sądowych oraz oskarżonych i obrońców.

Działalność Jerzego Grabusa jest wszechstronna, bierze udział w spotkaniach z młodzieżą, gdzie przybliża młodym słuchaczom wiedzę związaną z wydarzeniami, których sam był czynnym uczestnikiem.

Jest także kombatantem Tajnej Organizacji Wojskowej, członkiem Federacji Kombatantów Alianckich Europy i Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jak sam stwierdza Jerzy Grabus, obecna jego działalność ma przede wszystkim na celu „ocalić od zapomnienia tych, którzy mieli odwagę walczyć o wolną, niepodległą i sprawiedliwą  Polskę”.

Krystyna Wiśniewska

CCI20160611_0002CCI20160611_0003CCI20160611_0004