Konsultacje dotyczące Polityki Senioralnej Miasta Poznania

konsultacje konfaMiasto przyłączone w ubiegłym roku do Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, skupiającej miasta otwarte na potrzeby osób starszych, cały czas działa na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców. Z uwagi na potrzeby osób starszych zamieszkujących stolicę Wielkopolski, rozpoczęły się konsultacje dotyczące przyjęcia projektu uchwały projektu „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021” przez Radę Miasta. Z tej okazji na zwołanej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta w dniu 18 września br. przedstawiono główne założenia projektu, którego założeniem jest wspieranie seniorów, kreowanie i dostarczanie adekwatnych usług w zakresie opieki medycznej, pomocy społecznej i sektora świadczeń, a także organizacji przestrzeni publicznej i aktywności społecznej osób starszych.

Konferencja, w której wzięli udział: Z-ca Prezydenta Miasta – Jędrzej Solarski, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM – Magdalena Pietrusiak-Adamska, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów- Zdzisław Szkutnik oraz Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych – Wojciech Bauer, w dużym stopniu przybliżyła przedstawicielom mediów potrzebę wykonania konsultacji. Wszystko po to, aby okres jesieni życia był czasem, w którym seniorzy mogą się jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, satysfakcjonującymi kontaktami społecznymi – także poza własna rodziną – i możliwie długo zachować niezależność psychiczna, fizyczną i społeczną.  Działania podejmowane przez miasto mają przyczynić się jednocześnie do utrwalania znaczenia starszych mieszkańców Poznania i ich miejsca w społecznej hierarchii. Konsultacje mają przyczynić się do wypracowania najbardziej skutecznych metod mających na celu wykorzystania potencjału społecznego i zawodowego osób starszych, a także dostarczenie im i ich rodzinom adekwatnego i kompleksowego wsparcia. Nad ustaleniem głównych kierunków polityki senioralnej Poznania do 2021 pracował specjalnie powołany zespół interdyscyplinarny. Wyłonione w jego strukturach podzespoły zadaniowe zajmowały się kwestami infrastruktury, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji oraz ds. wsparcia społeczności i usług zdrowotnych. Dzięki identyfikacji potrzeb najstarszych mieszkańców miasta i dokonaniu inwentaryzacji obecnie wykonywanych działań, rzesza mieszkańców w starszym wieku, a jest ich w Poznaniu ponad 140 tys. może z dużym optymizmem spoglądać w przyszłość.

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mogą przekazywać wszelkie uwagi do programu (do 26 września br.), a także przesyłać propozycje na adres wziss@um.poznan.pl. Również można zrobić to za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 24, w którym można uzyskać dodatkowych informacji i wsparcia w przygotowaniu wszelkich propozycji.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach…

Roman Szymański