Konkurs „Najładniejszy wieniec dożynkowy”

Konkurs „Najładniejszy wieniec dożynkowy”

Rywalizacja zostanie rozstrzygnięta 29 sierpnia w parku Wilsona, gdzie od godz. 12 do 14 uczestnicy konkursu będą tworzyć swoje wieńce z wcześniej zebranych roślin. 

W polskiej tradycji nie ma dożynek bez wieńca – mówi Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP, który organizuje wydarzenie. – To ważny symbol, który ma reprezentować urodzaj, dostatek oraz dumę z zebranych plonów. Dlatego zawsze dbano, by prezentował się okazale: wplatano w niego owoce, warzywa, zioła i zboża, przyozdabiano kwiatami i kolorowymi wstążkami. Początkowo wieńce pleciono w formie okręgu, ale współcześnie przybierają one bardzo zróżnicowane formy. Towarzyszące dożynkom w całej Polsce konkursy na najpiękniejszy wieniec pozwalają zachować tę piękną tradycję.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 24 sierpnia 2020 r. przesłać formularz  zgłoszeniowy na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, z dopiskiem Konkurs „Najładniejszy wianek dożynkowy” lub e-mail: barbara_wozniak@um.poznan.pl (decyduje data dostarczenia).

Prace spełniające wymogi regulaminu zostaną nagrodzone.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Partnerami wydarzenia są: Kontakt – Centrum Języków Obcych, Aquanet S.A., Termy Maltańskie

Załączniki: