Koncert noworoczny „Powróćmy, jak za dawnych lat”

Najpiękniejsze stare melodie zabrzmiały 30 stycznia w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego, na które zaprosił poznańskich seniorów Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. W tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym z prezydentem wzięło udział blisko 800 seniorów.

Podczas koncertu królowały największe przeboje sprzed kilkudziesięciu lat w wykonaniu artystów związanych Teatrem Muzycznym w Poznaniu, między innymi wystąpili poznańscy soliści- Anna Bajerska, Olga Gładszy, Tomasz Raczkiewicz, Klaudiusz Kapłon oraz  Bartosz Kuczyk. Wykonane największe szlagiery, w których odbijały się nastroje emocje z pewnością wywołały wiele wspomnień u seniorów. Podczas Koncertu nie zabrakło podsumowań starego roku jak i życzeń noworocznych. Życzenia w imieniu prezydenta złożył v-ce prezydent Jędrzej Solarski. W koncercie  wzięli udział także: Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący MRS Antoni Szczuciński, Piotr Zalewski członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, radni miasta, członkowie Miejskiej Rady Seniorów, a organizatorem spotkania ze strony Urzędu Miasta był Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Osobne podziękowania należą się Centrum Inicjatyw Senioralnych, którego wolontariusze chętnie i perfekcyjnie pomagali przybyłym seniorom. Po koncercie seniorzy zaproszeni zostali na poczęstunek…

Wielu seniorów jednak nie mogło wziąć udziału w koncercie, a powodem była zbyt mała ilość wejściówek na imprezę. Stąd wielu zawiedzionych i niezadowolonych brakiem możliwości udziału w spotkaniu. Przy tak dużej ilości starszych mieszkańców Poznania i dużego zainteresowana spektaklem, wybrano formę rezerwacji telefonicznej i zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”. Okazuje się, że już po ok. 15-20 minutach od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń, limit ponad 700 biletów został całkowicie wyczerpany. Jedna osoba w wieku 60+, posiadająca Kartę Seniora „Poznańską Złotą Kartę”, mogła zarezerwować 2 wejściówki (jedna wejściówka – dla jednej osoby). Dokonanie rezerwacji na koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” nie powodowało blokady rezerwacji na inne wydarzenia kulturalne dedykowane seniorom w bieżącym półroczu. Nasuwa się oczywiście pytanie – czy tego typu forma dystrybucji bezpłatnych wejściówek jest najlepszym rozwiązaniem? Na tak postawione pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Nie ma rozwiązania, które zadowoliłoby wszystkich, tym bardziej że liczba zainteresowanych udziałem, wielokrotnie przekroczyła możliwości organizacyjne. Może ktoś ma propozycję rozwiązania dystrybucji wejściówek, które można by wdrożyć dla innych przedsięwzięć w organizacji podobnych imprez? Jest jednak nadzieja. Prezydent Jędrzej Solarski w czasie wystąpienia wspomniał o możliwości zorganizowania w przyszłym roku Koncertu Noworocznego w Sali Ziemi na terenie MTP, co z uwagi na pojemność sali znacznie powiększyłoby możliwości udziału przez dużo większą ilość seniorów. Deklaracja wywołała pełną aprobatę seniorów.

Tekst i zdjęcia: Roman Szymański

koncert noworoczn10

koncert noworoczny6koncert noworoczny8koncert noworoczny7koncert noworoczny5koncert noworoczny4koncert noworoczny3koncert noworoczny1koncert noworocznykoncert noworoczn11koncert noworoczn9