Koncert noworoczny dla poznańskich seniorów seniorów

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego wypełniło się po brzegi po tym, jak prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak oraz Miejska Rada Seniorów, zaprosili 29 stycznia br. seniorki i seniorów na wyjątkowy koncert noworoczny.

Koncert był jednocześnie nie tylko podziękowaniem dla seniorów, ale jednocześnie zwieńczeniem działań na rzecz osób starszych w 2018 roku przygotowywanych przez Urząd Miasta i organizacje samorządowe. Rok bieżący przyniesie dalszy pakiet bezpłatnych usług dla poznańskich seniorów, a w nim mycie okien, domowa wizyta fryzjera czy transport na cmentarzach. Z nowej formy pomocy od czerwca będą mogli korzystać poznańscy seniorzy. To poszerzenie istniejącego już pakietu „Viva Senior”, w ramach, którego starsze osoby ze stolicy Wielkopolski mogą już bezpłatnie korzystać z usług tzw. złotej rączki, taksówkarzy czy kosmetyczek. O tym między innymi wspomniał w swoim wystąpieniu Z-ca Prezydenta Miasta Jędrzej Solarski, który podziękował w imieniu Prezydenta seniorom za udział w życiu miasta i złożył wszystkim stosowne życzenia. Wśród zaproszonych gości, którymi byli przede wszystkim poznańscy seniorzy, były osoby związane z pracą na rzecz seniorów w Poznaniu, m.in., Magdalena Pietrusik-Adamska – dyrektor WZiSS, dyrektor CIS – Wojciech Bauer, Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta oraz radne: Halina Owsianna i Małgorzata Woźniak, Włodzimierz Kałek – dyrektor MOPR, a także dyrektorzy i kierownicy DPS-ów… i wielu innych wspaniałych ludzi, dla których problemy seniorów stanowią priorytet życiowy.

Wyjątkowym wydarzeniem spotkania było wręczenie dr. Zdzisławowi Szkutnikowi – przewodniczącemu III kadencji Miejskiej Rady Seniorów – Srebrnej Pieczęci Miasta Poznania w podziękowaniu za pracę na rzecz poznańskich seniorów. Aprobatą dla wyróżnienia niech będzie fakt, że seniorzy nie szczędzili braw na stojąco. Srebrna Pieczęć Miasta Poznania jest przyznawana osobom stanowiącym wzór tradycyjnych, poznańskich cnót, które w sposób wyjątkowy zaistniały w świadomości mieszkańców Poznania.

Po części oficjalnej odbył się koncert muzyczny, w czasie którego uczestnicy mieli możliwość usłyszeć różne utwory, w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu. Wśród wykonawców można było wysłuchać i zobaczyć Agnieszkę Wawrzyniak, Emilię Zielińską, Bartosza Kuczyka, Mirosława Niewiadomskiego, Mariusza Rutę i Marinę Ostapei. Wśród wykonywanych utworów znalazły się między innymi takie jak przeboje: „Przetańczyć całą noc”, „Dilajla”, „Aria ze śmiechem”, „Wielka sława” i wiele innych. Wiele utworów wykonywanych było z udziałem publiczności, którzy chętnie włączyli się do wspólnego śpiewu. Wyjątkowa atmosfera i klimat towarzyszący koncertowi widać było na twarzach uczestników, którzy nie szczędzili braw wykonawcom i organizatorom wydarzenia, którzy dodatkowo dla każdego seniora przygotowali słodki poczęstunek. W koncercie uczestniczyło blisko 800 seniorów.

Załączony fotoreportaż niestety nie jest w stanie w pełni odzwierciedlić atmosfery spotkania, ale chociaż w małej części przybliży klimat, tym bardziej że opinie seniorów o koncercie – były wszystkie pozytywne. Nieobecni niech żałują…

Roman Szymański