Już 23 stycznia oksfordzka debata nt. nieodpłatnych usług dla Seniorów

Oksfordzka debata jest w środowisku poznańskich Seniorów nową formą dialogu
społecznego. Podkreśla się często, że ten rodzaj debaty ma format debaty publicznej
mającej otwierać na dialog i promować szacunek dla oponenta, co dzisiaj – w czasach
widocznej wokół słownej agresji – powinno zyskać zrozumienie celowości jej
stosowania. Może to być zarazem ogólny cel takiej debaty, drugiej w ostatnich
miesiącach.

W pierwszej takiej debacie pokoleniowej z listopada 2019 r., tj. z udziałem Seniorów i młodzieży,
dyskutowano nad tezą: rozwój nowych technologii komunikacyjnych jest rozwiązaniem
problemu ludzkiej samotności.

Można o niej dowiedzieć się więcej, w tym o specyficznej
metodyce jej przebiegu – TU
Tym razem Fundacja Barak Kultury z siedzibą przy al. Marcinkowskiego 21 (obok
księgarni przy hotelu ‚Rzymskim“) wraz z gronem Seniorów-społeczników zaprasza na
23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 do siebie. Podjęty zostanie przez dwa
czteroosobowe Zespoły (Propozycji oraz Oponentów) temat: Nieodpłatne usługi dla
Seniorów dobrą i skuteczną realizacją polityki senioralnej Miasta.
Każdy z ośmiu mówców o określonej roli w Zespole, będzie dysponował 4-minutami na
swą wypowiedź, którą na koniec podsumuje i oceni Jury oraz słuchacze. Debatę
poprowadzi jej Marszałkini – Radna Miejska Małgorzata Woźniak.
Jak można zauważyć, debata posiada specyficzną konstrukcję i swoiste zasady, które
muszą być przestrzegane. Warto więc jej posłuchać. Organizatorzy liczą na Państwa obecność,
zwłaszcza że temat jest dla środowiska senioralnego istotny, także w perspektywie
najbliższej przyszłości.
Czego należy się spodziewać po powyższej debacie oksfordzkiej?
Chcielibyśmy poświęcić chwilę podsumowującej refleksji dotychczasowym dokonaniom
w zakresie ww. tezy. Są one wyróżniające Poznań w kraju, czego wyrazem były, np.
pierwsze miejsca w dwóch rankingach miast w 2019 r., tj. Miasta otwarte na ludzi (zob.
TU / ) oraz Najlepsze miasta dla seniorów (zob. TU).
Debata powinna także wskazać głosami Zespołu Oponentów miejsca wymagające
udoskonalenia w dotychczasowej ofercie senioralnej oraz zasygnalizować wyłaniające
się potrzeby tego środowisku. To może być więc czas inspiracji dla różnych podmiotów
(MRS, CIS) przydatnych we wprowadzaniu w 2020 r. ewentualnych nowości w usługach
dla osób starszych.
Celem debaty będzie wreszcie propagowanie listy aktualnych możliwości wspierania
Seniorów, gdyż mimo znacznego wysiłku włożonego w dotarcie z wiedzą o usługach do
zainteresowanych 150. tysięcy starszych mieszkańców Poznania (np. 40-tysięczny
nakład ulotki Viva Senior, comiesięczny od roku wykaz usług i kontaktów do
skorzystania z nich zamieszczany w periodyku ‚Aktywny Senior‘ – obecnie „Senioralny
Poznań“, liczne inne doniesienia mediów, info na stronach: stacjonarnej- 440 tys. wejść i
społecznościowej Fb MRS) ciągle czuje się niedosyt informacyjny.
Poza tym, wartością samą dla siebie będzie też wprawianie się Seniorów do nowej formy
dialogu, jaką jest debata oksfordzka kierująca się specyficznymi zasadami.
Debatować będą Seniorzy z MRS, Klubów Seniora, wolontariusze z CIS oraz
‚niezrzeszeni‘ posiadający stosowne doświadczenie w aktywizowaniu osób starszych.
Przygarnia uczestników Barak Kultury udzielający miejsca i wparcia organizacyjnego w
formie zaproszeń skierowanych do kilkudziesięciu Klubów Seniora Poznania oraz do
mediów, które przecież z łatwością mogą jeszcze raz nagłośnić temat. Seniorzy będą za
to przedstawicielom mediów wdzięczni!
Organizatorzy zapraszają Państwa serdecznie do aktywnego uczestnictwo w debacie!
P.S.
Prosimy także o dzielenie się swoimi komentarzami i sugestiami zamieszczanymi na
stronie pod niniejszym wpisem.

Zdzisław Szkutnik