„Jeżyce w sztambuchu” ciekawe warsztaty dla seniorów

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zapraszają seniorów kochających historię, a zwłaszcza dzieje poznańskich Jeżyc na dwa spotkania  z cyklu „Jeżyce
w sztambuchu”
.
Już 6 października w Jeżyckim Centrum Kultury na ul. Jackowskiego 5/7 o godzinie 17.00 odbędzie się warsztat dziennikarski, który zrealizuje Anna Dolska redaktor naczelna magazynu My60+ dla 15-osobowej grupy seniorów. Uczestnicy będą mieli możliwość opanowania sztuki dziennikarskiej i praktycznego jej wykorzystania podczas pisania swoich wspomnień dotyczących życia codziennego na Jeżycach. Udoskonalą sprawność językową, rozbudzą swoją kreatywność i poczucie tożsamości lokalnej. W trakcie zajęć seniorzy dowiedzą się jak redagować tekst, aby potem spisać swoje wspomnienia, przedstawiające codzienne życie w dzielnicy przez dekady. Najciekawsze zostaną nagrodzone i opublikowane w czasopiśmie My60+, a także w „Panoramie Wielkopolskiej Kultury” wydawanej przez wojewódzką bibliotekę.
Warsztat historyczny poświęcony historii Jeżyc poprowadzi doktor Marek Rezler – regionalista, autor wielu publikacji poświęconych Wielkopolsce. Spotkanie odbędzie się 20 października o godzinie 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na ul. Prusa 3. Uczestnicy będą mieli okazję konfrontacji i poszerzenia swojej wiedzy o fakty historyczne związane

z Poznaniem i historią Jeżyc.

Cykl spotkań pt. „Jeżyce w sztambuchu” stanowi część rocznego projektu „Jeżyce literacki fyrtel Poznania”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt-Jezyce_2022_logotypy_popr