Innowacje pomogą zdrowo się starzeć – konferencja ITHACA

Już 21 września odbędzie się finałowa konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt ITHACA pod hasłem „Transformacja i skalowanie innowacji w sektorze zdrowia i opieki społecznej”. Można wziąć w niej udział online.

ithaca
Motywem przewodnim wydarzenia będzie poszukiwanie nowego spojrzenia na innowacje sprzyjające zdrowemu i aktywnemu starzeniu się populacji, które zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w życiu osób starszych, w szczególności w czasach epidemii koronawirusa.

Konferencja finałowa projektu ITHACA  zostanie zrealizowana w formule hybrydowej, łączącej elementy tradycyjnego kongresu oraz aktywności on-line na specjalnie przygotowanej platformie konferencyjnej. Wydarzenie zaplanowane jest na 21 września 2021 r.  w Westelbeers w regionie Północnej Brabancji (Holandia) w centrum hotelowo-konferencyjnym EIGENTIJDSERF,  gdzie odbędzie się część stacjonarna wydarzenia.

W konferencji w roli prelegenta wystąpią  uznani eksperci międzynarodowi oraz przedstawiciele Partnerów projektu ITHACA, którzy zaprezentują dobre praktyki z 9 regionów europejskich, w tym z Małopolski, ilustrujące unikalne i innowacyjne rozwiązania, łączące inteligentne technologie z usługami opieki medycznej i społecznej dla osób starszych.

W wydarzeniu weźmie udział Pani Aneta Widak – Kierownik zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju UMWM, która przedstawi odniesione sukcesy i zdobyte doświadczenia podczas wdrażania projektu ITHACA w Małopolsce.

Część „wirtualna” konferencji końcowej będzie transmitowana na żywo we wtorek 21 września 2021 r. w godzinach 14.00-16.30. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim. Szczegółowe informacje i program spotkania można znaleźć na stronie projektu: TUTAJ.

Intensywniejsze wprowadzanie technologii do życia osób starszych zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów UE, w tym także w ramach polityki senioralnej Małopolski. Temu wyzwaniu stawia czoło międzynarodowy projekt ITHACA, dotyczący poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i tworzenia polityk publicznych ułatwiających aktywne i zdrowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie, który w sposób szczególny promuje innowacyjne produkty i usługi dla starzejącej się populacji.

Europa i Małopolska musi przygotować się na wyzwania związane z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, a wykorzystywanie innowacji powinno być jednym z narzędzi, jakie mamy do dyspozycji. Dlatego cieszę się, że nasze partnerstwo w ramach projektu ITHACA dotyczy aktywnego i zdrowego starzenia się – pomoże ono budować ścisłą współpracę w ramach rozmaitych strategii dotyczących zdrowia publicznego, opieki społecznej, a także w dziedzinie badań naukowych, polityki cyfrowej oraz szeroko rozumianej „srebrnej gospodarki”, stanowiącej szansę rozwojową dla Małopolski – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Innowacje związane z rozwojem telemedycyny,  e-zdrowia, systemów czujników i GPS oraz medycznego sprzętu ITC będą mieć zasadnicze znaczenie dla podjęcia w przyszłości wyzwań związanych ze starzeniem się populacji. Nakłady inwestycyjne na innowacje w tym obszarze są uzasadnione nie tylko z perspektywy socjalnej, ale i finansowej. Według ekspertów »BCC Research«  europejski rynek usług telemedycznych, w tym tele-szpitali / klinik oraz zdalnego monitorowania zdrowia pacjentów w domu, osiągnie w 2023 roku wartość ok. 20 mld USD (17 mld EUR).

Technologiczne, jak i społeczne innowacje zaczynają odgrywać coraz znaczniejszą rolę w życiu osób starszych. Stwarzają one również nowe możliwości władzom lokalnym czy regionalnym, odpowiedzialnym za rozwój systemu wsparcia  w obszarze zdrowia i opieki społecznej seniorów w środowisku ich zamieszkania. Dla przykładu, w Prowincji Północnej Brabancji (partner wiodącego projektu ITHACA z Holandii), opiekę szpitalną przekształca się w coraz większym stopniu w opiekę domową zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych, co w istotny sposób wpływa na jakość życia seniorów. Celem takiego działania, które wspiera Unia Europejska, jest pomoc seniorom w prowadzeniu niezależnego, zdrowego i produktywnego trybu życia jak najdłużej oraz pozwolenie im na cieszenie się komfortem we własnym domu. Nowe technologie oraz innowacje sprzyjające zdrowemu i aktywnemu starzeniu się sprawiają, że staje się to możliwe.

W najbliższej przyszłości inteligentne roboty mogą zacząć wyręczać ludzi w pełnieniu opieki nad seniorami. Robot Care System, firma z Holandii, opracowała inteligentne rozwiązanie, które umożliwia seniorom bycie niezależnym. Robot z funkcją chodzika rehabilitacyjnego, widoczny na zdjęciu głównym, nie musi pracować tylko w szpitalu, może być również wdrożony do opieki domowej w środowisku zamieszkania.

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na platformie webinarowej: TUTAJ.

 

Źródło: malopolska.pl

Zdjęcia: ITHACA