Głos w sprawie przygotowania liderów do ulepszonego zarządzania Ogrodami

Botaniczny (132)Organizacja działkowców, którzy w większości są seniorami, nie docenia potrzeby szkolenia ogrodowych wolontariuszy pracujących społecznie, które mogłoby ich przygotować do nowej kultury zarządzania (więcej czytaj TU  http://www.barcinek.fora.pl/szkolenia-wolontariuszy-z-ogrodu,102/nowa-kultura-zarzadzania-ogrod-wymaga-edukacyjnego-wsparcia,1010.html )

Nie ma ambicji, by wykształcić chociaż część spośród 80-tysięcznej rzeszy działaczy na lepszych zarządców Ogrodów, adekwatnie do potrzeb dzisiejszych czasów (por. ofertę dla NGO – TU  http://www.barcinek.fora.pl/szkolenia-wolontariuszy-z-ogrodu,102/ ). Wprawdzie Organizacja szkoli początkujących działkowców, jak użytkować w zakresie ABC działkę ogrodową, w czym później pomocne mogą być Społeczne Służby Instruktorskie, ale już wolontariusze-liderzy pracujący w zarządach ROD, Okręgów czy nieformalnych kolegiach prezesów, którzy potrafiliby zrealizować potrzeby Ogrodu czy rozbudzić w ogrodowej społeczności poczucie własnej wartości – mają się rodzić na kamieniu. Nikt nie uczy tej grupy działkowców używania e-technologii w zarządzaniu, umiejętności współpracy, komunikacji społecznej, w tym merytorycznej dyskusji, budowania relacji, motywowania, ani odpowiedzialnego myślenia o społeczności ogrodowej, chociaż tego właśnie działkowcy od swych liderów oczekują.

Nikt nie troszczy się o to,  by także w Ogrodach budować społeczeństwo informacyjne chociażby w dwóch  zasadniczych zakresach: bycia obywatelami informującymi się (znającymi podstawy zdobywania informacji w dobie internetu) oraz obywatelami komunikującymi się (e-mail, komunikatory, np. Skype) przy wykorzystaniu coraz powszechniejszych e-technologii. Mogłoby to przecież poprawić jakość i skuteczność komunikacji w lokalnej społeczności.

Dopóki Organizacja nie zacznie inwestować we współczesne umiejętności zespołów kierujących  społecznościami ogrodowymi tworząc dla nich pozytywne wsparcie, dopóty coraz bardziej będzie oddalać się od standardów życia nowoczesnego społeczeństwa. Przecież środki w postaci funduszu oświatowego są!

Na początek tematyka ta mogłaby  pojawiać się w drukowanych  i elektronicznych mediach Organizacji. Niechby więc zainicjowało ją opublikowanie pełnej i przemyślanej strategii rozwoju tej sfery ogrodowej rzeczywistości.

Jak ją przygotować?

Można by, na przykład, ogłosić „nabór“ do bazy wolontariuszy kompetencji, czyli zapytać działkowców, kto z nich posiada poszukiwane umiejętności, którymi mógłby wesprzeć  pragnących poprawić swą organizację pracy na rzecz Ogrodu. W każdym Ogrodzie tacy się znajdą.

Następnie  przy użyciu badania focusowego (zogniskowanego wywiadu grupowego),   metody pomocnej dzisiaj w tego typu sytuacjach (zob. wyjaśnienie nt stosowania TU http://pl.wikipedia.org/wiki/Zogniskowany_wywiad_grupowy ),
stworzyć wspólnie z nimi zarys problematyki realnej do wykonania w Okręgu, po czym poddać wyłoniony obraz  recenzji zewnętrzych specjalistów od komunikacji społecznej i nowoczesnej organizacji pracy.

Dopiero taki materiał mógłby stanowić podstawę dla przygotowania przez Organizację strategii. Proste i zarazem trudne zadanie, możliwe jednak do wykonania jeśli będzie chciało się chcieć. Mądra i sprawna reaktywność kierowniczych gremiów Organizacji na zgłaszany problem na pewno wyszłaby działkowcom, jak też samej idei ogrodnictwa działkowego – na dobre. Lepiej zmienić się samemu niż zostać zmienionym przez innych.

Podjęcie takiego zadania byłoby też stosowną odpowiedzią na słyszane coraz donośniej krytyczne uwagi działkowców pod adresem kostniejącej Organizacji. W obecnych warunkach byłby to rewolucyjny krok do przodu.

Bez takich działań Organizacja opierać się będzie głównie na sile aparatu związkowego, a to jest raptem 200-250 osób w skali kraju konfigurowanych w różne układy gremiów, w tym także naczelnych. Ich skuteczność z każdym kolejnym „pospolitym ruszeniu“ podrywanym w obronie jakiegoś nowego zagrożenia będzie jednakże maleć, są bowiem granice konsolidacji opartej na takiej motywacji.

Chodzi więc teraz o zwiększenie tzw. „siły perswazji“, przyciągającej atrakcyjności Organizacji (więcej czytaj TU http://lesnybarcinek.solidni.pl/aktualnosci/125-wzmocnic-sile-perswazji-organizacji ), gdyż -jak można założyć- byłby to niejako naturalny kierunek jej przekształcania się. Pozytywny przekaz z tym związany w konsekwencji mobilizowałby i aktywizował środowisko oraz zapobiegał jego wyjaławianiu.

 Zdzisław Szkutnik