Forum Rad Seniorów województwa wielkopolskiego

forumW Collegium Da Vinci w Poznaniu forum1odbyło się Pierwsze Forum Gminnych/Miejskich Rad Seniorów województwa Wielkopolskiego. Organizatorem byli:  Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Forum jest pokłosiem Wiosennej Szkoły Rad Seniorów, która odbyła się w Rokosowie. Wtedy podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy między MRS w Poznaniu a Gminnymi i Miejskimi Radami Województwa Wielkopolskiego. Na spotkanie w dniu 14-11 br. przybyły liczne delegacje z różnych regionów Wielkopolski, które miały możliwość nie tylko zapoznania się z nowymi propozycjami dalszej współpracy, ale miały możliwość podzielenia się własnymi dokonaniami na niwie senioralnej.

W wydarzeniu wzięła udział, poza przedstawicielami Rad, Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która zapewniła zgromadzonych o dalszym wsparciu wszelkich inicjatyw senioralnych, w tym organizacji kolejnej Szkoły Rad Seniorów, która powinna wejść do stałego kalendarza organizacji przedsięwzięć tego typu i jednocześnie podnosić komunikację, a także przynosić realną pomoc dla wszystkich seniorów w województwie. Poznań organizacyjnie należy do czołówki miast Polskich, jednak w terenie jest jeszcze wiele do zrobienia. I chociaż wiele Rad Seniorów, a jest ich obecnie w Wielkopolsce trzydzieści jeden (w tym trzy na etapie tworzenia), doskonale wywiązuje się z nałożonych na siebie zadań, istnieją jeszcze białe plamy na mapie województwa i należy dążyć, aby i one zniknęły. Największy problem  jest w małych ośrodkach, szczególnie wiejskich, gdzie pomoc dla ludzi starszych nie dociera. Mamy nadzieję, że to ulegnie znacznej poprawie. Miejska Rada Seniorów w Poznaniu, mająca największe doświadczenie we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz środowisk senioralnych, przyjęła role koordynatora wszelkich działań, co powinno przynieść znaczące efekty i rezultaty, szczególnie na szczeblu lokalnym.

Podczas forum omawiano wiele ciekawych tematów związanych z działaniami Rad, ze szczególnym ukierunkowaniem na komunikację między Radami. Jednym z rozwiązań jest utworzona e–platforma edukacyjna „Moodle”, dzięki której zgodnie z przyjętymi założeniami staje się bankiem wiedzy przydatnej członkom Rad. Szczegółowo wytłumaczono o zasadach korzystania z platformy, dostępu do zawartych tam treści oraz możliwości mobilnego współdziałania.

W czasie forum poinformowano i jednocześnie zaproszono do udziału w pierwszej Paradzie Seniorów Wielkopolskich, która odbędzie się w Poznaniu na początku czerwca przyszłego roku. W paradzie mają wziąć udział seniorzy z całego województwa…

Roman Szymański