Dodatkowy nabór wniosków o przydział mieszkań

zkzlDo 3 kwietnia 2019 roku Biuro Spraw Lokalowych UMP w ramach Programu Senior prowadzi uzupełniający nabór wniosków o najem lokalu z zasobów Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z partycypacją Miasta Poznania.

Na podstawie umów z PTBS miasto zyskało 185 lokali, które zostały dostosowane do potrzeb starszych osób. Część z nich wyposażona jest w instalację, dzięki której seniorzy mogą w razie potrzeby wezwać pomoc. Dla wygody lokatorów w niektórych łazienkach zamontowane są też specjalne uchwyty i brodziki posadzkowe. W wielu mieszkaniach wyeliminowano progi i różnice poziomów podłogi.

Większość z nich mieści się w 4 budynkach na terenie miasta: przy ul. Drewlańskiej 10 (62 mieszkania), Grabowej 22 b i 22 c (79 mieszkań), ul. Moniki Cegłowskiej 10-22 (35 mieszkań) i w innych lokalizacjach (9 mieszkań). Mieszkania są obecnie zamieszkane, ale rocznie zwalnia się od kilku do kilkunastu z nich.

O zawarcie umowy najmu mogą się ubiegać osoby, które mieszkają w Poznaniu, ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, w tym do emerytury częściowej, lub renty oraz spełniają kryterium dochodowe.

Miesięczny koszt utrzymania lokalu w zasobie PTBS to czynsz (aktualnie do ok.16 zł/ m2) oraz opłaty eksploatacyjne. Aby zawrzeć umowę najmu, trzeba wpłacić kaucję. W pierwszej kolejności prawo najmu będą miały osoby, które mieszkają w mieszkaniu komunalnym i zgodzą się na przekazanie go miastu. Większe szanse będą też mieli m.in. seniorzy, którzy ze względu na osiągane dochody nie kwalifikują się do przedłużenia umowy najmu lokalu komunalnego lub mają uprawnienie do mieszkania zamiennego.

Formularz wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50 (parter, pokój nr 2; tel. 61 646 33 44), na stronie internetowej bip.poznan.pl oraz na naszej stronie internetowej, w linku poniżej:

http://centrumis.pl/program-senior-najem-mieszkan-z-zasobow…

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Lokalowych (ul. Matejki 50, pokój nr 2), w godzinach: pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.