Dni Osób z Niepełnosprawnością z ZUS

17 maja – Dni Osób z Niepełnosprawnością z ZUS. Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dni Osób z Niepełnosprawnością.

Począwszy od piątku – 17 maja, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce
przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
pracodawców.
ZUS zaprasza do skorzystania z licznych seminariów, warsztatów, porad i wystaw.

W Poznaniu

17 maja w II Oddziale ZUS w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 31, w godzinach od 9:00 do
13:30 będzie można skorzystać z porad na temat aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji
leczniczej i prewencji rentowej, wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe oraz dofinansowania
do zaopatrzenia. Od 11.45 zapraszamy do dyskusji moderowanej nt. "Pokaż swoje atuty" z
udziałem ZUS, PUP, PFRON, NFZ, MOPR oraz z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji
zrzeszających osoby niepełnosprawne. Będzie również możliwość wyrobienia karty EKUZ.

W Pile

Również 17 maja Oddział ZUS w Pile, w godzinach od 10:00 do 13:00 w Centrum Aktywizacji
Osób Starszych i Niepełnosprawnych, przy ul. Spacerowej 23, organizuje pogadankę na
temat zdrowego żywienia i bezpieczeństwa, poradnictwo emerytalno-rentowe, a także w
zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowania do zaopatrzenia. Uczestnicy
będą mieli również możliwość założenia konta na ZIP NFZ oraz PUE ZUS.

W Poznaniu

23 maja I Oddział ZUS w Poznaniu, w godzinach od 10.00 do 16.00 zaprasza na Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu – Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych, przy ul. Towarowej
55. Podczas tego wydarzenia będzie można skorzystać z porad instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych i uczelni, które działają na rzecz i z osobami z

niepełnosprawnością, a także wziąć udział w wykładach dotyczących zagadnienia
pracownika z niepełnosprawnością na rynku pracy, dostępności turystyki dla osób z
niepełnosprawnością, autonomizacji osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz
rehabilitacji leczniczej. Wszyscy chętni będą mogli zobaczyć pokaz i zagrać w
międzynarodową grę boccia.

W Ostrowie Wielkopolskim

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza natomiast 28 maja, w godz. od 10.00 do
14.00 do Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Raszkowskiej 21. W
Synagodze będzie można skorzystać z porad emerytalno-rentowych, psychologa i doradcy
zawodowego, zasięgnąć informacji na temat rehabilitacji leczniczej, aktywizacji zawodowej,
pomocy finansowej do środków pomocowych, dofinansowania działalności gospodarczej,
sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego, programów profilaktycznych, obejrzeć
prezentację nowego serwisu NFZ diety.gov.pl, zawierającego gotowe diety, a także
dowiedzieć się, jak udzielać pierwszej pomocy

Uczestnicy będą mogli obejrzeć również występy artystyczne uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Przygodzicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie
Wielkopolskim oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Miłosierdzie” w Kaliszu.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez poszczególne placówki ZUS
wydarzeń, w związku z Dniami Osób z Niepełnosprawnością, można znaleźć na stronie
www.zus.pl.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce
Zdj. Pixabay